Gündem

Yeni anayasada Kürtçe eğitimin önü mü açılıyor?

AKP'nin mevcut anayasadaki 'Anadilde eğitim başka bir dilde yapılamaz' hükmünü yeni anayasa için hazırladığı teklife koymadığı iddia edildi

11 Temmuz 2012 13:44

AKP, mevcut anayasadaki “anadilde eğitimin Türkçe'den başka bir dilde yapılamayacağı” hükmünü yeni anayasa için hazırladığı teklife koymadı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun toplantısında “eğitim ve öğretim hakkı ve hürriyeti” başlıklı madde görüşmelerinde AKP’den sürpriz bir öneri sunuldu. Taraf gazetesinin haberine göre; AKP’nin önerisinde, “Kimse, eğitim ve öğrenim hak ve hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Temel eğitim, bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” denildiği iddia edildi.

AKP’nin önerisinde mevcut anayasada yer alan “anadilde eğitimin sadece Türkçe yapılacağını” ibaresinin yer almaması, Kürtçe eğitime imkân tanınması olarak değerlendirildi.


Mevcut Anayasa: Dil Türkçe


Mevcut Anayasa’da “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. madde aynen şöyle: “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkilapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.

Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.

Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.”


Komisyon 1 ağustosta toplanacak


Öte yandan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun dünkü toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki 4 siyasi partinin, yeni anayasanın ‘’temel hak ve özgürlükler’’ bölümünde görüşülmeyen maddelerine ilişkin önerilerini, 25 temmuz akşamına kadar Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını, Komisyon’un 1 Ağustos’ta toplanacağını söyledi.