Gündem

YAZ KARARNAMELERİ ÇIKARILAMAYACAK  ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 20:30

-YAZ KARARNAMELERİ ÇIKARILAMAYACAK  ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin çalışmaların tamamlanamamış olması nedeniyle, 2011 yılı yaz kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin mümkün olamayacağının görüldüğünü bildirdi. HSYK Birinci Dairesinin ''2011 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine'' ilişkin yaptığı duyuruda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun gereğince kurulan bölge adliye mahkemelerinin 2011 yılı Yaz kararnamesinde faaliyete geçirilip geçirilmeyeceği netleşmediğinden 2011 yılı Yaz kararnamesi prensip kararlarının bugüne kadar yayımlanmadığı belirtildi. ''Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin çalışmaların tamamlanamamış olması nedeniyle, 2011 yılı Yaz kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin mümkün olamayacağı görülmüştür'' denilen duyuruda şunlar kaydedildi: ''Bu mahkemelerin sağlıklı bir şekilde faaliyete geçirilebilmesi için çalışmalara hız verilmesine ve en kısa sürede faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemelerinin en geç 2012 yılı Yaz kararnamesinde faaliyete geçirilmesi planlandığından, atanma talebinde bulunacak olanların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.  Aynı gerekçe ile 2011 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesinde öncelikle atanma talebi olanların durumları değerlendirilecek olup, resen atamalar ancak ihtiyacın karşılanamaması halinde, disiplin ve hizmet gerekleri göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. Atanma talebinde bulunacak hakim ve savcıların tercihlerini yaparken dikkate alabilmeleri amacıyla, adli ve idari yargıda bugün itibarıyla atama yapılması planlanan münhal yerler ekli listelerde gösterilmiştir. Hakim ve savcılarımızın belirtilen tarihe kadar yapacakları başvurular sonucu boşalması muhtemel yerler ile yeni mahkeme kurulması gereken yerler ikinci ilan ile duyurulacaktır. İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan hakim ve savcılarımız, ikinci ilan üzerine yeniden ilave tercihte bulunabileceklerdir. İlk ilanda belirtilen süre içerisinde talepte bulunmayan veya süre ve hizmet gerekleri nedeniyle kararname taslağında yer almayan hakim ve savcılarımızın ikinci ilan üzerine yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.''

ETİKETLER

haber