Gündem

Yargıtay Başsavcılığı, Evren ve Şahinkaya için tebliğname hazırladı, iki darbeci için er rütbesinden işlem yapılmasının yolu açıldı

“Yakınlarının generallik haklarından yararlanıp yararlanmadığı araştırılmalı”

18 Şubat 2020 18:52

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül darbecileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan, ölümleri nedeniyle düşen davada tebliğname hazırladı. Başsavcılık, her iki isimle ilgili ölümlerinden önce verilen ilk kararda rütbelerinin sökülmesine hükmedildiğine ancak bu kararın da düşmüş sayıldığına dikkati çekti. Başsavcılık, Evren ve Şahinkaya’nın yakınlarının, generalliklerinden kaynaklı haklardan yararlanabileceklerine işaret ederek, bu durumun araştırılarak, hükme bağlanması zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Bağlayıcı olmayan tebliğnameyle ilgili kararı Yargıtay verecek. Yargıtay, her iki ismin 'er statüsünde' kabul edilmeleri gerektiği görüşüne varırsa, yakınları generallikten kaynaklı haklarını kullanamayacak. 12 Eylül darbecileri için de 'general değil er statüsündeler' tespiti karar altına alınmış olacak.

12 Eylül darbecileri Evren ve Şahinkaya hakkında, 12 Eylül askeri darbesini yaparak, anayasal düzeni değiştirdikleri iddiasıyla açılan dava ölümleri nedeniyle düşürülmüştü. Söz konusu davada verilen ilk kararda, Evren ve Şahinkaya suçlu bulunmuş, müebbet hapis cezasıyla birlikte rütbelerinin de sökülmesi kararlaştırılmıştı. Bozulan bu kararla ilgili yapılan yeni yargılama bitmeden her iki isim de öldüğünden davanın düşmesine karar verilmişti.

Rütbeden kaynaklı haklar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, düşme kararının temyiz edilmesi üzerine davayla ilgili tebliğname hazırladı. Tebliğnamede, davanın düşmesi kararının onanması talep edildi.

Tebliğnamede, verilen ilk kararda, sanıkların TSK’den çıkartılmalarına, rütbelerinin de generallikten erliğe düşürülmesine hükmedildiği anımsatıldı. Bu hükmün verilmesi halinde sanıkların generallikten kaynaklı hiçbir hak ve yetkiyi kullanamayacaklarının anımsatıldığı tebliğnamede, maaş, koruma, orduevinden yararlanma, ev, eşya tahsisi gibi hakları kullanmalarının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Bu durumun sanıkların mirasçıları için de geçerli olacağının anımsatıldığı kararda, somut olayda ise düşme kararı ile birlikte "TSK’den çıkarma" isteminin de düşürülmesine hükmedildiği kaydedildi.

Tebliğnamede, bu durumun, zamanaşımı ya da ölüm nedeniyle düşürülen davalarda, mirasçıların kullanabileceği müsadereye tabi eşyalar ve maddi menfaatler yönünden davanın sürdürülmesine yönelik yasal düzenlemeye aykırı olduğu belirtildi.

Tebliğnamede, mirasçılarının bu maddi menfaatler ve hakları kullanıp kullanmadığının araştırılarak, bu konuda karar verilmesi gerektiği ifade edildi ve kararın bu yönüyle bozulması talebinde bulunuldu.

Bağlayıcı olmayan tebliğname ile ilgili kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek. Daire, tebliğnameyi yerinde bulursa Evren ve Şahinkaya’nın mirasçılarının generallikten kaynaklı hakları dava konusu olacak. Bu konuda “hakları kullanamayacakları” kararı verilirse, Evren ve Şahinkaya, general değil, er statüsünde sayılacak.