Gündem

YARGIDA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İFADE DÖNEMİ ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 14:37

-YARGIDA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İFADE DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Tutuklu ve hükümlüler, soruşturma ve kovuşturma safhasında bir yerden başka bir yere gitmelerine gerek kalmadan video konferans sistemi ile bulundukları yerden ifade verebilecek. Duruşma nedeniyle sevk ve nakillerin en aza indirilmesini amaçlayan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle bundan sonra hükümlü ve tutukluların, bulundukları yer dışındaki mahkemelere gönderilmeden, video konferans sistemi ile ifade ve beyanları alınacak. Görüntü ile ses aynı anda güvenli bir şekilde iletilecek ve kaydedilecek. Görüntü, ilgilinin yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, tavır ve davranışlarını gözlemlemeye; ses, ilgilinin duygularını anlamaya ve söylediklerini anlaşılır şekilde dinlemeye imkan verecek nitelikte olacak. Bilgi, belge ve deliller elektronik ortamda anında iletilecek. UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini (SEGBİS), Adalet Bakanlığı kuracak, işletecek, geliştirecek, bakım ve idamesini sağlayacak. Yönetmelik hükümleri, Tanık Koruma Kanunu ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartıyla kimliği saklı tutulan tanıkların dinlenilmesinde de uygulanacak. Kimliği saklı tutulan tanıklar SEGBİS ile uzaktan dinlenebilecek. Bu dinleme sırasında kimliği saklı tutulan tanığın bulunduğu yer yetkili Cumhuriyet savcısı veya hakimi hazır bulunacak.