Gündem

YAPI MÜTEAHHİTLERİ YÖNETMELİĞİNE DAVA ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 12:43

-YAPI MÜTEAHHİTLERİ YÖNETMELİĞİNE DAVA ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 16 Aralık 2010'da Resmi Gazetede yayımlanan ''Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin'' bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açtı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin yapıların bundan sonra bir müteahhitçe yapılması zorunluluğunu getirdiğini, ancak müteahhitlikle ilgili kriterlerin yönetmelikte yer almadığını belirtti. Yönetmeliğin 10. maddesinde de ''şantiye şefliği''nin düzenlendiğini ifade eden Soğancı, şunları kaydetti:  ''Ancak şantiye şefi, şantiyede sürekli bulunması gerekmeyen, 5 ayrı müteahhidin 5 ayrı inşaatında aynı anda görev alabilen, mühendis veya mimar olmasına bile gerek duyulmayan, sonuç olarak kağıt üzerinde imzası alınan, 'olmasa da olur' biçimindeki bir eleman haline indirgenmiştir. Ayrıca, iş güvenliğinden sorumlu mühendis görevi de şantiye şeflerine yüklenmiş ve son günlerde sık sık karşımıza çıkan iş kazalarında görüldüğü gibi zaten sorunlu olan iş güvenliği alanı bir kez daha ihmal edilmiştir. Tüm bunların, mevcut özel yapı müteahhitlerini 'üzmemek' için yapıldığı açıktır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, görünür biçimde çifte standart uygulamaktadır. Kamu yapılarının inşasını yüklenen müteahhitlere, şantiye şefinin altında görev yapan mimar, elektrik, makine ve inşaat mühendisliği gibi uzmanlık dallarından oluşan bir teknik kadro şart koşulurken, özel yapı müteahhitlerinden aynı teknik kadro istenmemektedir.'' Özel yapılarda da müteahhitliğin kurumsallaşması ve kamu inşaatlarında olduğu gibi mühendis, mimar ve teknikerlerin de istihdam edileceği bir statüye kavuşturulması gerektiğini ifade eden Soğancı, bu nedenlerle yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtıklarını bildirdi. 

ETİKETLER

haber