Gündem

“Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin" afişlerini asan AGD ve Milli Gençlik Vakfı'ndan açıklama

SP Milletvekili Cihangir İslam: Hatanın adilane bir şekilde telafisi için benzer açıklamanın aynı panolara da asılmasını naçizane tavsiye ederim

23 Ekim 2019 21:01

Konya’da belediyeye ait otobüs duraklarına asılan ve “Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez” ifadelerini içeren afişlerde imzası bulunan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) afişlerin toplatılmasının ardından bir açıklama yaptı. “Yeryüzünde barış, bütün farklılıklarına rağmen dünyadaki bütün insanlarla merhabalaşmaktan, selamlaşmaktan, tanışmaktan, konuşmaktan, kucaklaşmaktan geçer” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada “Yaşanmasını istemediğimiz bu yanlış anlaşılma ve algılanma sürecinin, bu şekilde gerçekleşmesini arzu etmediğimiz bu gündemin, her şeye rağmen, toplumun farklı kesimlerinde tartışılmasının birbirimizi daha iyi anlamamıza ve birlikte barış içerisinde yaşama zemini oluşturmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” denildi. SP Milletvekili Cihangir İslam da AGD ve MGV'nin açıklaması için "Hatanın adilane bir şekilde telafisi için benzer açıklamanın aynı panolara da asılmasını naçizane tavsiye ederim" yorumunda bulundu. 

AGD ve MGV tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Biz inanıyoruz ki hem bu coğrafyanın hem de tüm dünyanın kin ve nefrete, ötekileştirmeye değil barışa ve huzura ihtiyacı vardır.

Bir Müslüman, inancı, rengi, ırkı dili farklı diye hiç kimseye karşı düşmanlık yapmaz; öteleyici, iteleyici bir tavır içerisine giremez.

İnsanlara, sadece bizim gibi inanmıyor diye ya da renk, ırk ve dil farklılıklarından ötürü düşmanlık yapmanın vahiyden ve peygamberlerin yaşamından bir referansı yoktur.

Biz insanların en hayırlılarının insanlara faydalı kimseler olduğuna inanırız.

Biz, inancını ayırt etmeksizin komşumuz açken tok yatmaktan ar ederiz.

Yeryüzünde barışı tesis etmek, insanların korkularını gidermek, açlıklarını gidermek, bunlar için her şart altında gayret etmek, inancımızın bize yüklediği vazifelerdir.

Yeryüzünde barış, bütün farklılıklarına rağmen dünyadaki bütün insanlarla merhabalaşmaktan, selamlaşmaktan, tanışmaktan, konuşmaktan, kucaklaşmaktan geçer.

İslam, silm, selam, Müslüman kelimeleri hep barışla ilintili kelimelerdir. İslam, özel olarak son peygamber Hz. Muhammed (sas)’in insanlığa çağırısının adıdır. Genel olarak da ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den Efendimiz (sas)’e kadar gelen tüm dinlerin adıdır.

Aliya İzzetbegoviç’in de dediği gibi yeryüzünde iyiye, güzele, hakka ve adalete dair ne varsa İslam’dan bir parçadır.

İslam, Müslümanlardan yeryüzünde hiçbir baskı ve zulüm kalmayıncaya kadar gayret etmelerini ister.  İslam’da düşmanlık ancak zulme karşıdır.

Efendimiz (sas)’in yaşamına ve İslam’ın ilk yıllarına bakıldığında bizim gibi inanmayan insanlara karşı bırakınız düşmanlık yapmayı, bilakis zulmün ve haksızlıkların giderilmesi için birlikte hareket edilmiştir.

Hılful Fudul, Hıristiyan Necaşi’nin kral olduğu Habeşistan’a hicret, Yahudilerle ve Medine’deki diğer gayrimüslim unsurlarla yapılan Medine Sözleşmesi faklı inançlarla barışa ve huzura dair olan iş birliğinin en güzel örnekleridir. Ayrıca İslam bir dayatma değil, bir tekliftir.

İnsanların İslam inancına girmemeleri onlarla iletişime, ilişkiye, yardımlaşmaya, birlikte yaşamaya engel değildir. İslam, Müslümanlardan dayatmacı ve tektipleştirmeci olmalarını değil, zulme ve kötülüğe karşı farklı inançlarla iş birliğine zemin oluşturmalarını ister.

Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak biz hem bu coğrafyanın hem de tüm yeryüzünün daha yaşanılabilir olmasını istiyoruz. Daha kolay ve daha güzel bir yaşam herkesin hakkıdır. Bunun da yolu zulüm ve kötülük kimden gelirse gelsin karşısında durmak, mağdur ve mazlum kim olursa olsun yanında yer almaktır.

Yaşanmasını istemediğimiz bu yanlış anlaşılma ve algılanma sürecinin, bu şekilde gerçekleşmesini arzu etmediğimiz bu gündemin, her şeye rağmen, toplumun farklı kesimlerinde tartışılmasının birbirimizi daha iyi anlamamıza ve birlikte barış içerisinde yaşama zemini oluşturmaya katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

SP Milletvekili Cihangir İslam: Hatanın adilane bir şekilde telafisi için benzer açıklamanın aynı panolara da asılmasını naçizane tavsiye ederim

AGD ve MGV'nin açıklamasını Twitter hesabından paylaşan SP Milletvekili Cihangir İslam da "AGD Konya Şubesinin açıklaması aşağıda. Niyetlerini açıkça yazmışlar. Kanaatimce doğru olan da budur. Kendilerine teşekkürler. Ancak hatanın adilane bir şekilde telafisi için benzer açıklamanın aynı panolara da asılmasını naçizane tavsiye ederim" açıklaması yaptı.