Gündem

Vergi uzmanı anlattı: Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler zaman aşımına uğradı, inceleme yapılamaz

"Bakanlar Kurulu, hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna ilişkin listeyi ilan etmedi"

29 Kasım 2017 13:05

Vergi uzmanı Nedim Türkmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından Man Adası'nda bulunan off - shore şirkete on milyonlarca dolar aktarıldığı iddiasıyla ilgili olarak "O para hareketlerinin büyük kısmı 2011 yılı olduğu için bu yıllarla ilgili olarak zaman aşımı nedeni ile açıklamaya konu kişiler hakkında vergi incelemesi yapılamaz" dedi. 

Nedim Türkmen'in Sözcü'de "2011’deki işlemler zaman aşımına uğradı, vergi incelemesi yapılmaz" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Vergi cennetlerinin en önemli müşterileri; vergi planlaması yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar, kayıt dışı kazanç elde edenler, kara para aklayanlar ve yasal olmayan faaliyetlerini gizlemek isteyenlerdir.
Türk vatandaşlarının Off-shore şirketlere gönderdiği paraların vergilendirilmiş bir kazançtan elde edilip edilmediği araştırılmalıdır…

CHP Genel Başkanı'nın açıkladığı para hareketlerinin büyük kısmı 2011 yılı olduğu için bu yıllarla ilgili olarak zaman aşımı nedeni ile açıklamaya konu kişiler hakkında vergi incelemesi yapılamaz. Yine , 2012 yılında yapılan para hareketi ile ilgili olarak henüz zaman aşımının dolmasına 1 ay kalmasına rağmen, 1 seri Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyon İç Genelgesi çerçevesinde yine vergi incelemesi yapmak mümkün değildir.

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak bu kişiler eğer matrah artırımında bulunmamışlar ise kendileri ile ilgili olarak her zaman vergi incelemesi yapılabilir.

Dolayısıyla Türk vatandaşları tarafından yurtdışındaki off-shore şirketlere gönderilen paralar ile ilgili olarak matrah artırımında bulunulmayan 2016 yılı ve takvim yılı kapandıktan sonra 2017 yılı ile ilgili olarak her zaman vergi incelemesi yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur.

Türk vatandaşlarının off-shore şirketlere para göndermesi ile birlikte; off-shore şirketlerden Türk vatandaşlarının hesaplarına para gelmesi konusunun da mutlaka vergi incelemesine alınması gerekmektedir.

Anlaşma geç onaylandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması 20 Eylül 2012'de Londra'da imzalandı. Man adası kendi iç hukukunda anlaşmayı 6 Aralık 2012'de onayladı. Bu anlaşmanın anayasa gereği, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanun ile uygulamaya konulması gerekiyordu. Bu işlem 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti. Dolayısıyla, Man Adası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan Bilgi Değişim Anlaşması'nın 8 Mart 2017 tarihinde uygulamaya konulması nedeni ile bu tarihten önceki işlemlerin soruşturma ya da kovuşturma konusu yapılması mümkün olmayacaktır.

Vergi cennetlerinde işleyiş 

Vergi cennetinde sıfırdan bir şirketi, yaklaşık 3 günde ve toplam 1.000 dolar bir masrafla kurabilirsiniz. Ayrıca önceden kurulmuş bir şirketi devir almak çok daha ucuz ve hızlıdır. 500 dolara bir temsilci kiralayıp vekaletname ile tüm yetkiler sizde kalacak şekilde bu kişiyi şirketinizin başına şeklen atayabilirsiniz. Bu sayede sizin isminiz hiçbir yerde gözükmez ve gizlilik içinde faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz.Temsilciniz sizin adınıza bir banka hesabı açarak, gönderdiğiniz paraları bir ‘Trust'a yani Servet Yönetim Şirketi'ne yatırarak paranın izinin kaybedilmesini sağlayacaktır.

Yapılan iş o ülkenin vergi kanunlarına tamamen uygundur ve gizli yapılmaktadır. Bu şartları vergi cennetleri dışında hiçbir yerde bulamazsınız. Bazen de Panama örneğinde olduğu gibi bilgilerin ele geçirilmesi halinde vahim olaylarla karşılaşmak mümkündür.

Türk vatandaşları vergi cennetlerinde işlem yapabilir mi? Bu sorunun cevabı ‘Evet' olacaktır. Yani biz Türk vatandaşlarına da ölmeden cennetin kapıları sonuna kadar açıktır. Kurumlar Vergisi Kanunu'muzda 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; aşağıdaki hüküm mevcuttur:

“Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi kesintisi yapılır.''

Şimdi “Böyle bir hüküm var iken; nasıl oluyor da Türk vatandaşları dünyada cenneti yaşıyor” diye bir soru akla gelebilir. Bu sorunun cevabı basittir: Bakanlar Kurulu hangi ülkelerin vergi cenneti olduğuna ilişkin listeyi ilan etmediği için bu madde fiilen uygulanamamaktadır.