Ekonomi

Vergi kaçırana örtülü af

Türkler’e ait yurtdışındaki paraların getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısı vergi kaçakçılarının işine yarayacak.

28 Ekim 2008 02:00

Türkler’e ait yurtdışındaki paraların Türkiye’ye getirilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısının üçüncü maddesi vergi kaçakçılarının işine yarayacak. Uzmanlar sözkonusu madde ile örtülü bir vergi affı yaratıldığını, 2003’den sonraki vergi incelemelerini de ortadan kaldıracağını öne sürüyor.

Yurtdışındaki Türklere ait paraların yurtiçine getirilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’nın Meclis’e sevkettiği yasa tasarısından, son dört yılın vergi kaçaklarına “örtülü af” çıktı.

Tasarıdaki düzenleme, kişi veya kurumların 2003 sonundan 2008 yılı başına kadar olan dönemdeki vergi kaçaklarına örtülü af getiriyor. Sadece dışardan getirilen paranın inceleme konusu yapılamaması değil, para getirenlerin geçmiş döneme ilişkin tespit edilecek vergi kaçağını da maskeleyen düzenlemenin büyük tartışma yaratması bekleniyor.

Tasarı, paranın yurtdışından getirildiğine dair geçiş mekanizmasında boşluk bıraktığı için, mükelleflerin yurtiçindeki parasını yurtdışından getirmiş gibi işlem yapmasına da olanak tanıyacak. Böylece “yurtiçindeki mevcut para” olmasına rağmen, bu mükellefler yüzde 10 yerine, yüzde 2’lik vergi oranından yararlanarak, paralarını rahatlıkla sisteme sokabilecekler.

Sözkonusu tasarının 3. maddesinde yer alan düzenleme 2003 yılında Vergi Barışı adıyla uygulanan af düzenlemesinde bile yer almayan örtülü bir matrah artırımını yürürlüğe sokuyor. Buna göre, örneğin yurtdışından 500 bin dolar getiren kişi, tasarıdaki yüzde 2 oranında vergiyi yani 10 bin doları ödeyerek bu parayı sisteme sokuyor. Ancak diyelim mükellefle ilgili 2004 yılına ilişkin bir vergi incelemesi var. Sözkonusu vergi incelemesinde bu mükellefle ilgili 500 bin dolara karşılık gelecek şekilde bir matrah farkı, “vergi kaçağı” yakalandı.

Tasarı, “1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilir” diyor. Buna göre mükellefin yurtdışından getirdiğini beyan ederek banka hesabında gösterdiği 500 bin dolar, yakalanan vergi kaçağından düşülecek. Yani matrah farkı sıfırlanacağı için, mükellef hakkında, sanki hiç vergi kaçağı bulunmamış gibi, hiçbir işlem yapılmayacak.

Kişinin getirdiğini beyan ettiği tutar ne kadarsa, önceki dönemlerde vergi kaçırmanın sonuçlarından da o oranda kurtulmuş olacak.

Kızılot: Kimsenin ömründe görmediği örtülü bir af geliyor

Gazİ Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot, tasarıyla ilgili tespitleri doğrulayarak, “Bu tasarı, kimsenin ömründe görmediği bir örtülü af getiriyor” dedi. Prof. Kızılot, “Geriye dönük vergi incelemesi bazı şirketlerin korkulu rüyasıdır. Bu tasarıyla özellikle büyük firmalar, bankaya belli bir tutar para bloke eder ve incelemelerde tespit edilecek matrah farkından bunun düşülmesi suretiyle vergi, ceza, faiz tek kuruş ödemezler. Kaçak tespitinin sonuçları ortadan kalkar. Bu tasarıyla öyle bir örtülü matrah artırımı yapılıyor ki, bu kimsenin rüyasında bile göremeyeceği bir şey” diye konuştu.

CHP milletvekili ve eski Gelirler Genel Müdürü Akif Hamzaçebi, sözkonusu hükmün son derece tehlikeli bir düzenleme olduğunu belirterek, “Bundan sonraki tüm vergi incelemelerini yok eder” yorumunu yaptı.