Ekonomi

'Vergi incelemelerindeki keyfi uygulamalar değişmeli'

Bayazıt, vergi incelemelerinin açık kurallara tabi yönetilmediğini söyledi.

24 Kasım 2010 02:00

T24- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt,  "vergi affının gündemde olduğu bugünlerde önceliğin vergi politikasının uygulamarına verilmesi gerektiğini" savundu.


Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Vergi Çalışma Grubu'nun "Türk vergi hukukunda yorum ve ispat" başlığıyla düzenlendiği toplantıda konuşan Bayazıt, vergi incelemelerinin açık kurallara tabi yürütülmemesi, keyfi uygulamayı, vergi idaresi ile vergi incelemeleri birimleri arasındaki uygulama farklılıklarının mükellef ile vergi idaresi arasında "derin yaralar" oluşturduğunu söyledi. Bayazıt, bu durumun TÜSİAD CEO Anketi'nde Türkiye'deki yatırım ortamının en büyük engeli olarak ortaya çıktığını belirtti.  


TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt'ın toplantının açılış konuşmasında (24 Kasım 2010) şöyle:


TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, TÜSİAD görüşlerinin oluşturulmasında çok önemli katkılar sağladığını düşündüğümüz, TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu’ndan ve faaliyetlerinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum.

Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifi her zaman odağında tutan Çalışma Grubu’muz, Türkiye’nin uluslararası planda rekabet gücünün artırılması ve etkin bir vergi sistemine ulaşılması doğrultusunda uzunca yıllardır çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmekte. Kamu maliyesi ve mevzuatla ilgili gelişmeleri sürekli takip eden Çalışma Grubu’muz, gerekli TÜSİAD pozisyonlarını belirlemekte ve ilgili kurum ve kuruluşlarla düzenli olarak görüş alışverişinde bulunmaktadır. Sayın Sedat Eratalar Başkanlığı’ndaki Çalışma Grubu’muz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda, bir dizi aktivite gerçekleştirmiştir.

Bunlardan ilki, vergi dünyasının gerek pratik, gerekse teknik düzeyde önde gelen temsilcilerinin de geniş bir katılımıyla 29 Ocak 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz, “Vergi İncelemelerinde Mevcut Sorunlar ve Çözüm Arayışları” temalı çalıştayımız olmuştur.

Hepimizin bildiği üzere, vergi incelemeleri son dönemlerde iş âleminin önemli gündem maddelerinden biri olmuş vaziyette. Ancak işadamlarını kaygılandıran, hiçbir zaman incelemelerin varlığı olmamıştır. TÜSİAD olarak, pek çok kez ısrarla altını çizdiğimiz üzere, asıl önemle üstünde durulması gereken “incelemeye alınma nedenleri” ve “incelemelerin yapılma” biçimidir.

• İnceleme süreçlerinin açık kurallara tabi olarak yürütülmemesi,
• Keyfi uygulamalara yer verilmesi;
• Özellikle de, Vergi idaresi ile vergi incelemeleri birimleri arasında oluşan görüş/uygulama farkları

mükellef ile Vergi İdaresi arasında çok derin yaralar oluşmasına ve dolayısıyla da, vergi yükünün öngörülebilir olmaktan çıkmasına neden olmuştur. Bunun, yatırım kararları açısından da kaygı verici sonuçlar doğurduğu ortada.  TÜSİAD görüşlerinin oluşturulmasında her zaman bize yol gösteren, her 3 ayda bir yaptığımız TÜSİAD CEO Anketimi’zde de, “vergi politikasının uygulamasında” karşılaştığımız böylesi sıkıntılar, Türkiye’de yatırım ortamı önündeki en önemli engeller olarak CEO’larımızca sürekli olarak vurgulanmaktadır.

Bütün bu mevcut sorunların ışığında, 2010 yılının ilk çalıştayını başarıyla tamamladık. Ve çalıştayımızdan çıkan bulgular da göstermektedir ki; Vergi idaresinin mükellef nezdinde bir güven sorunu var ve TÜSİAD olarak bizim de inancımız, bunun yeniden tesis edilmesi gerektiği yönünde.           

Çalışma Grubu’muzun ikinci etkinliği, 16 Nisan 2010 tarihinde, Gelir vergisi sisteminde yapısal sorunların ve yeniden yapılandırma sürecine dair önerilerin tartışıldığı, “Nasıl Bir Gelir Vergisi Sistemi?” adlı çalıştayı olmuştur. Bu vesileyle Gelir vergisi sisteminde mevcut durum analizi yapma şansımız oldu, yaklaşım farklılıklarını tartışma şansı bulduk ve yeni bir gelir vergisi sistemi için ortak temel ilkelerin neler olabileceğini konusunda verimli ve faydalı bir toplantı gerçekleştirdik.

Global vergilemede yeni eğilimleri göz önünde bulundurarak, yeni geliştirilen müesseselerin de Türkiye’ye önemli katkılar yapma potansiyeli olduğu bir kez daha ön plana çıktı. TÜSİAD olarak, “etkili, basit ve adil bir gelir vergisi sistematiği”nin mümkün kılınması yönündeki tüm çalışmalara katkı sunmaya hazırız. Vergi mevzuatındaki değişikliklerde yaşanan gecikmelere son verilmeli ve vergi yasalarında beklenen reform mahiyetindeki değişiklikler bir an evvel hayata geçirilmelidir.


Değerli Konuklar,

Çalışma grubumuzun bu yıl gerçekleştireceği son etkinliğinde bir aradayız. Panelimizin teması “Türk Vergi Hukukunda Yorum ve İspat”. Cumhuriyet tarihinin en büyük affı olduğu söylenen vergi affının halen gündemi meşgul ettiği şu günlerde, “vergide ispat ve özün önceliği” gibi temel kavramların tartışılmasının çok yerinde ve doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Biz TÜSİAD olarak, zaman zaman periyodik olarak gündeme gelen vergi affından daha ziyade bu vergi affinda neden olan temel sorunlara çözümler üretilmesinin gerektiği üzerinde duruyoruz.  “Vergide ispat ve özün önceliği” gibi kavramların net bir düzenlemesinin olmaması çok ciddi boyutlarda gereksiz vergi ihtilaflarına yol açmaktadır.

ETİKETLER

haber