Gündem

'Vergi cennetleri araştırılsın' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

"Ülkemizde, yurttaşların içerisinde bulunduğu olumsuz ekonomik tablo gittikçe ağırlaşıyor"

29 Kasım 2017 21:56

HDP’nin Meclis’e sunduğu ‘vergi cennetlerine transfer edilen kazançların araştırılması’ önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun, "Panama", "Paradise" ve "Man Adası" belgelerindeki iddiaların araştırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’na sunduğu AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen araştırma önergesi şöyle:

Türkiye’de bazı siyasetçiler ve yakınları hakkında ortaya çıkan vergi cennetlerine transfer edilen kazançlar ile Türkiye’de elde ettikleri kazançların başka ülkelerdeki şirketlere transfer edilmesi iddialarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Türkiye’nin son dönemde gündemi en çok meşgul eden konularının başında, siyasetçilerin ve yakınlarının vergi cennetlerine transfer ettiği kazançları ile Türkiye’de elde ettiği kazançları başka ülkelerde kurulan şirketlere transfer etmeleri başlıklı konular gelmektedir. Kuşkusuz ki, vergi cennetlerine bu para transferleri, ülkemizde bunca yoksulluk varken ve yurttaşların sırtında her gün yeni vergiler yüklenirken hem vicdani hem ahlaki hem de hukuki açıdan problemlidir.

Siyasetçilerin ve yakınlarının vergi cennetlerine ve başka ülkelerde açılmış şirketlere mali kaynak transferlerinin açığa çıktığı ilk olay Panama Belgeleridir. Panama Belgeleri siyasetçilerin ve yakınlarının bir tür vergi kaçırma olayı olarak vergi cennetlerine mali aktarım yapmaları şeklinde açığa çıkmıştır. Bu belgelerde, dünyanın birçok tanınmış siyasetçinin ve yakınlarının yanı sıra Türkiye’deki siyasetçiler ve yakınlarının da isimleri mevcuttur ve söz konusu transferler, belgeleri ile kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Yurt dışında birçok siyasetçi bu belgeler yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştır. Panama Belgelerinden sonra küresel çapta yayılan ikinci olay ise Paradise (Cennet) Belgeleridir. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan belgelere göre vergi cennetlerine para transferi yapanlar arasında Başbakan’ın birinci derecede yakınları, Bakanlar ve yakınları gibi çok sayıda siyasetçi ve siyasetçi yakını olduğu görülmüştü. O günlerde Başbakan “iddialar soruşturulsun” demesine rağmen bu belgelerin soruşturulmasına yönelik partimizin Meclis Araştırması talebi Hükümet partisine mensup milletvekilleri tarafından reddedilmişti.

Cennet Belgelerinin ortaya çıkmasından kısa süre sonra Türkiye bu defa, ülkedeki siyasetçi yakınlarının Man Adası adında bir başka ülkede kurulan şirketlere para transferi yaptıkları iddiaları ile çalkalanmaktadır. Cumhurbaşkanı’nın birinci dereceden akrabalarının karıştığı iddia edilen bu transferlerin gündeme gelmesi, Türkiye’de uzunca süredir tartışılan siyasi etik, şeffaflık, yurttaşın vergi ödeme sorumluluğu, yolsuzluk, milliyetçilik ve vatanseverlik gibi siyasi ve ekonomik konuları tekrar tartışmaya açmıştır.

Türkiye’de her gün daha milliyetçi söylemlerle kamuoyuna seslenen siyasi aktörlerin ülke kaynakları üzerinde yurttaşların zararına tasarruflarda bulunması, tartışmaları daha da alevlendirmektedir. Türkiye’de işsizlik ve enflasyonun çift haneli rakamlara, sürekli yoksulluk oranının yüzde 30 civarına ulaştığı bu dönemde, siyasetçiler ve yakınlarının mali transferlere ve vergi kaçırma olaylarına karıştıklarına dair iddialar büyük yankı uyandırmaktadır.

Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının söz konusu belgelerin yargıya taşınması talebi, ülkemizin içerisinde bulunduğu OHAL koşullarında yargı merciinden adil sonuçlar çıkmayabileceğine dair kamuoyundaki inançla sarsılmaktadır. Adaletin tesis edilmesinin önündeki OHAL engeli beklentileri düşürmektedir. Bu nedenle şeffaf-adil bir soruşturma sürecinin gerçekleşmesi adına sorumluluk, ülkedeki tüm yurttaşların temsil etmekle yükümlü olan ve milli egemenlik nosyonunu taşıyan Parlamento’dadır.

Ülkemizde, yurttaşların içerisinde bulunduğu olumsuz ekonomik tablo gittikçe ağırlaşırken siyasetçiler ve yakınlarının vergi ödemeleri ve kazançlarıyla ilgili konularda şaibeli duruma düşmeleri, Meclis tarafından ivedilikle araştırılmalıdır. Yakın geçmiş tecrübelerimiz ile sabittir ki, araştırılmayan her şaibeli olaydan sonra bir yenisi daha ülke gündemine gelmektedir. Bu durum da ülkedeki sosyal huzursuzluğu, siyasal gerilimi ve ekonomik gidişatı kötü etkilemektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de bazı siyasetçiler ve yakınları hakkında ortaya çıkan vergi cennetlerine transfer edilen kazançlar ile Türkiye’de elde ettikleri kazançların başka ülkelerdeki şirketlere transfer edilmesi iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.