Ekonomi

VERGİ BORÇLULARI LİSTESİNE İTİRAZ ANKARA (A.A)

03 Eylül 2010 21:54

-VERGİ BORÇLULARI LİSTESİNE İTİRAZ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Gelir İdaresi Başkanlığının vergi borçluları listesinde yer aldıkları belirtilen Finansbank ve GlaxoSmithKline (GSK) Türkiye, ödenmemiş vergi borçları bulunmadığına ilişkin birer açıklama yaptı. GSK Türkiye'nin açıklamasında, Maliye Bakanlığı tarafından GlaxoSmithKline (GSK) Türkiye'ye, 2004 ve 2005 yıllarıyla ilgili vergi raporundan dolayı kesilmiş vergi cezasının, 2010 yılında uzlaşmayla ödendiği ve kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, ''GSK Türkiye'nin Maliye Bakanlığına ödemesi gereken vergi borcu veya cezası bulunmamaktadır'' denildi. Finansbank'tan yapılan açıklamada da, ''vergi borcu bulunan mükellefler'' ile ''kesinleşen vergi ve vergi cezası bulunan mükelleflerin'' her yıl kamuoyuna açıklandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: ''İlk listede Gelir İdaresi'ne borçlu olan mükellefler sıralanırken, ikinci listede Gelir İdaresi ile ihtilafa düşmüş ve uzlaşma ya da mahkeme kararları neticesinde adına vergi tarhiyatı yapılmış mükellefler yer almaktadır. Başka bir ifadeyle, ikinci listeye bakılarak, bir mükellefin vergi borcu olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Bankamızın unvanı, kesinleşen vergi ve cezaların açıklandığı ikinci listede (1 Haziran 2009 ile 31 Mayıs 2010 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam miktarları 850 bin lirayı aşan tarhiyatlar listesinde) yer almakla beraber, bahsekonu listede yer verilen tutarın tamamı vadesinde ilgili vergi dairesine ödenmiştir. Bu nedenle, Bankamızın ödenmemiş herhangi bir vergi borcu bulunmamakta ve dolayısıyla Bankamız 'vergi borçluları'nın sıralandığı 1 numaralı listede yer almamaktadır'' denildi.