Dünya

VATİKAN'DAN TACİZCİLERE KARŞI YENİ ÖNLEMLER VATİKAN (A.A)

16 Temmuz 2010 18:07

-VATİKAN'DAN TACİZCİLERE KARŞI YENİ ÖNLEMLER VATİKAN (A.A) - 16.07.2010 - Vatikan, papazların çocuk tacizciliğiyle mücadele amacıyla benimsenen yeni önlemleri açıkladı.  Roma Katolik Kilisesi'ni son yıllarda ciddi biçimde sarsan skandal, Polonyalı Papa 2. Jean Paul'ün 2001'de "vahim suçlar" konusunda yaptığı yasal düzenlemede önemli değişikleri de beraberinde getirdi. Çocuk tacizciliğine karışan papazlara, kilise hukukuna göre verilecek cezalar artırılırken, Dinsel Öğretiler Kurulu'na, kardinalleri ve patrikleri de yargılama yetkisi tanındı. Alman Papa 16. Benediktus'un onayıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemede, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin zaman aşımı süresi 10 yıldan 20 yıla yükseltildi. Suçun çok ağır olduğu özel durumlarda, zaman aşımına itibar edilmemesi de mümkün kılındı. Taciz ve tecavüz suçlarıyla ilgili soruşturma ve yargılama sürecinin hızlandırılmasını öngören düzenlemede, mağdurların hadiseyi sivil yargıya da taşıma arzularına saygı şartı getirildi. Düzenlemede, taciz ve tecavüz suçunu işleyen papazlar hakkında, görevden ihraç anlamına gelen "din adamlığından laik statüye indirgeme" işleminin kolaylaştırılması da dikkati çekti. Yeni düzenleme çerçevesinde, taciz ve tecavüz suçlarını soruşturma ve yargılamadan sorumlu kurullarda, papaz olmayan sivil üyelere de yer verilmesine olanak tanındı. Düzenleme, papazların cinsel amaçlarla 14 yaşından küçük çocukların pornografik resimlerini edinme, bulundurma ve yaymalarını da suç kapsamına aldı.

ETİKETLER

haber