Dünya

VATİKAN'DAN MÜSLÜMANLARA ŞİDDETLE MÜCADELE ÇAĞRISI VATİKAN (A.A)

03 Eylül 2010 00:28

-VATİKAN'DAN MÜSLÜMANLARA ŞİDDETLE MÜCADELE ÇAĞRISI VATİKAN (A.A) - 02.09.2010 - Papalık Dinlerarası Diyalog Kurulu (PDDK), her yıl ramazan ayının sonlarına doğru Müslümanlara hitaben yayımladığı mesajını bu kez, farklı inançlara mensup kesimler arasındaki şiddetle mücadele konusuna ayırdı. PDDK Başkanı Kardinal Jean-Louis Tauran'ın imzasıyla "Hristiyanlar ve Müslümanlar: Farklı dinlerin inananları arasındaki şiddetin üstesinden gelmek için beraberce mücadele" başlığıyla yayımlanan 6 paragraflık mesajda, söz konusu şiddetin "en azından dünyanın belirli bölgelerinde maalesef son derece aktüel" olduğu ifade edildi. Müslümanlara "Bu ay boyunca sizler dua etmek, oruç tutmak, ihtiyaç sahiplerine yardım, akrabalık ve dostluk bağlarını güçlendirme gayretinde oldunuz. Tanrı bu çabalarınızı karşılıksız bırakmayacaktır" diye seslenilen mesajda, farklı dinlerin müntesipleri arasındaki şiddetin, PDDK ve Mısır'daki Ezher Üniversitesi'nin birlikte oluşturdukları Karma Diyalog Komitesi tarafından 23-24 Şubat 2010'da Kahire'de yapılan toplantıyla da ele alındığı hatırlatıldı. Kahire'deki toplantının sonuç bildirgesine yansıyan kimi hususların Müslümanlarla paylaşmak istendiğine değinilen mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Farklı dinlerin bağlıları arasındaki şiddetin nedenleri arasında, siyasi ya da başka amaçlar uğruna dinin manipülasyonunu, etnik ya da dinsel kimliğe dayalı ayrımcılığı; toplumsal bölünmüşlük ve gerilimleri sayabiliriz. Cehalet, yoksulluk ve az gelişmişlik, sadece dini topluluklar arasında değil, cemaatlerin kendi içinde de doğrudan ya da dolaylı biçimde şiddeti besleyen unsurlar arasındadır. Bu tür durumlara tüm toplum yararına çare bulunması için sivil ve dini otoritelerin katkılarını sunmalarını diliyoruz. Sivil otoriteler, şiddetin faillerine ve teşvikçilerine karşı, hukukun üstünlüğünü sağlayarak gerçek adaleti temin etmelidirler." Kahire'deki toplantıda farklı dinlerin bağlıları arasındaki şiddet olaylarını önleme amacıyla sıralanan "önemli tavsiyeler" ise PDDK mesajında şu cümlelerle özetlendi: "Barış içinde ve verimli biçimde bir arada yaşayabilmek için yüreklerimizi karşılıklı affa ve uzlaşıya açmak; diyalog kültürünün temeli olarak, hem aramızda ortak olan hem de bizleri farklı kılan noktaları kabullenmek; etnik ve dinsel kimliğe dayalı hiçbir ayrımcılık yapmaksızın her insanın hak ve onuruna saygı göstermek; herkes arasında temel eşitliği sağlayacak adil yasalar çıkmasını temin etmek; ev, okul, kilise ve camilerde eğitimin çeşitli alanlarında saygı, diyalog ve kardeşlik formasyonunu kazandırmak. Farklı dinlerin inananları arasındaki şiddeti göğüslememiz, çeşitli dini topluluklar arasında barış ve uyumu özendirmemiz, ancak bu sayede mümkün olacaktır." Mesajda, "Dini liderlerin öğretileri ve okul kitaplarındaki metinler, gençlerin eğitim ve terbiyesinde belirleyici bir role sahip olması nedeniyle dinleri tarafsız biçimde anlatmaya özen göstermelidir" ibaresi de yer aldı. Kardinal Tauran'nın, PDDK adına yayımladığı mesajı, "Bu değerlendirmeler ve de bunların Hristiyan dostlarınızla konuşmalarınız sırasında oluşacak yankılarının, giderek daha saygılı ve sakin bir diyaloğa katkı sağlamasını umuyorum" biçiminde bir dilekle noktalaması da dikkati çekti. -MESAJLARIN TARİHÇESİ- Vatikan nezdindeki kurumlardan biri olan PDDK, her yıl ramazan ayının sonuna doğru Müslümanlara hitaben bir mesaj yayımlamayı 40 yılı aşkın süredir gelenekselleştirmiş bulunuyor. Bu mesajlar, bir bayram kutlamasından ziyade, her yıl belirli konularda Roma Katolik Kilisesinin görüşlerini Müslümanlara aktarmaya yönelik araç olarak kullanılıyor. Ramazanın sonuna doğru her yıl Müslümanlara hitaben uzun bir mesaj kaleme alan PDDK'nın, Kurban Bayramı'nda asla mesaj yayımlamaması da söz konusu geleneğin "farklı bir dinin bağlılarına bayram münasebetiyle kutlama" dışında anlamlar içerdiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Vatikan'ın ramazan ayı sonuna doğru Müslümanlara seslenme adı altında PDDK aracılığıyla yayımladığı mesajların özellikle son yıllarda, terörizm ve dinsel şiddet gibi temalara odaklanmış olması dikkati çekiyor.