Ekonomi

VAKIFLAR'A YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 14:07

-VAKIFLAR'A YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Hürata atandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreterliği görevli Hakim Albay Gürbüz Gümüşay, 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3. Daire Başkanlığına atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kars Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ömer Bolat, İller Bankası Eskişehir 4. Bölge Müdürlüğüne Kemal Kaya atandı. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. Göreve, İsmet Duman getirildi. İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne, Adana Ulaştırma Bölge Müdürü Hamza Demirdelen'in atanması uygun görüldü. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Enver Aksoy atandı. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına, İbrahim Özcan getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayseri Bölge Müdürü Hamdi Çona, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş İş Müfettişliğine atandı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişliğine de Naciye Öztürk getirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı Ahmet Şenyaz'ın, Bakanlık Müşavirliğine getirilmesi, boşalan başkanlık görevine de Bakanlık Müşaviri Hüseyin Camcı'nın atanması karara bağlandı.