Ekonomi

UZLAŞTIRMA KURULU TABAN AYLIKLARINA ARTIŞ ÖNERDİ ANKARA (A.A)

04 Eylül 2010 18:34

-UZLAŞTIRMA KURULU TABAN AYLIKLARINA ARTIŞ ÖNERDİ ANKARA (A.A) - 04.09.2010 - Uzlaştırma Kurulu Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, memur maaşlarına 2011 yılının ilk altı ayı için taban ücret zammının 16 TL, ikinci altı ayı için 22 TL olmasını önerdiklerini bildirdi. Kılıçoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kamu-Sen'in Kurul'a yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini belirtti. Önceki yılın Uzlaştırma Kurulu kararında 2010 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında zam önerdiklerini anımsatan Kılıçoğlu, ''2010 yılının ilk altı aylık enflasyonunun resmi verilere göre 3,98 olduğunun görüldü. Dolayısıyla 2010 yılında refah payının düşük kaldığı ortaya çıkmış ama o dönemin global krizini dikkate alarak refah payı üzerine biraz tereddütle yaklaşmıştık'' dedi.  Bu yılki toplu görüşmelerde Memur Sen'in anlaştığını, ancak Kamu Sen'in Uzlaştırma Kurulu'na başvurduğunu anımsatan Kılıçoğlu, şunları söyledi: ''Kamu Sen'in üzerinde durduğu nokta, taban aylıkların artışı talebi ilk altı ay için 30 TL, ikinci altı ay için 30 TL idi. Ücret artışları ve altı aylık artışlar konusunda yüzde 4'lük oranlara konfederasyonunun bir itirazı bulunmadı. Dolayısıyla Uzlaştırma Kurulu'na böyle bir uyuşmazlık gelmedi. 2011 için öngörülen enflasyon oranı, kişi başına düşen milli gelir artışı ve değişik seçenekler altında bir değerlendirme yaptık.  Bu değerlendirme sonucunda aslında ilk altı ay için yüzde altı, ikinci altı ay için yüzde 6,5 oranında bir artış olması gerekliliğini düşündük. Fakat yapılan anlaşma, yüzde 4 artışlar üzerinde anlaşma olması nedeniyle, biz olması gereken yüzde 6-6,5 oranlarıyla yüzde 4-yüzde 4 arasındaki farkın konfederasyonun talebi de dikkate alınarak, yani aylıklardaki taban artışlarıyla birlikte bir değerlendirme yaparak, hakkaniyete uygun bir sonuca varmayı düşündük. Kararımızda önceki anlaşma tutanağında bulunan yüzde 4 artı yüzde 4 artışlar geçerli. Ayrıca 80 TL tutarındaki ek ödemenin ve aile yardımını yine kabul ediyoruz, ancak ayda 45 TL'lik toplu görüşme primi Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiğinden ve karar bağlayıcı olduğundan kararımızda bulunmuyor.'' Kılıçoğlu, Uzlaştırma Kurulu'nun kararını ise şöyle açıkladı: ''Konfederasyonun bize talebi dikkate alınarak memurlara bu 4 madde dışında 2011 yılının ilk altı aylık taban aylıklarına 16 TL artış, ikinci aylık dönem için 22 TL artış yapılması gerektiğine bugün karar verilmiştir. Buradan çıkan sonuç şu. Yüzde 4+4 değil de yüzde 6+6,5 gibi bir orana bu zamlar tekabül ediyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak taban aylıklardaki artışın diğer ek ödemelere de yansıma olanağı düşününce eşitlik ve hakkaniyete daha uygun bir sonuç alacağını kamuoyuna duyuruyoruz.'' Uzlaştırma Kurulu Başkanı Kılıçoğlu, bir soru üzerine kendilerinin zam oranları konusunda yüzde 6-6,5 gibi bir zam oranı belirtmeye haklarının olmadığını ifade ederek, ''Çünkü yüzde 4+4 konusunda anlaşma var. Ancak olması gerekenin yüzde 6 ve 6,5 oluşu nedeniyle biz onu taban aylıktaki ücrete yansıttık'' diye konuştu.