Dünya

UNICEF ve Dünya Bankası: Yaklaşık 385 milyon çocuk sefalet içinde yaşıyor

Birleşmiş Milletler de 2030 yılına kadar sefaleti önlemeyi hedefliyor

04 Ekim 2016 18:55

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yüzde 20'sinin sefalet içinde yaşadığını açıkladı.

UNICEF ve Dünya Bankası, 385 milyona yakın çocuğun günde yaklaşık 2 dolardan az parayla geçindiğini bildirdi.

İki kurum da, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkelerinde yaşayan çocukların yarısının, Güney Asya'daki çocukların da yüzde 30'dan fazlasının sefalet içinde yaşadığına dikkat çekti.

UNICEF ve Dünya Bankası, hükümetlere yoksul milyonlarca çocuğa yardım çabalarını arttırma çağrısında bulundu.

"Yoksulluk çocukları daha kötü etkiliyor"

UNICEF Başkanı Anthony Lake, "Yoksulluk çocukları daha çok etkiliyor, onların fiziksel ve zihinsel gelişimini engelliyor. Bu nedenle özellikle daha küçük yaştaki çocuklar, yoksulluktan en kötü etkilenen grup" dedi.

Birleşmiş Milletler de 2030 yılına kadar sefaleti önlemeyi hedefliyor.

Örgütün 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bazıları şunlar:

Yoksulluğu tamamen sona erdirmek

Açlığı sona erdirmek, yiyecek güvenliği sağlamak, gıdaların besin değerlerini arttırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Herkesin sağlıklı bir yaşama sahip olmasını sağlamak

Herkese eşit ve kapsayıcı eğitim olanakları sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenim fırsatlarını desteklemek

Cinsiyet eşitliliğini sağlamak ve tüm kızlar ve kadınları güçlendirmek

Herkes için sürdürülebilir su yönetimini ve temiz içme suyu sağlamak

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir enerji sağlamak

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınma sağlamak ve herkes için üretici ve makul iş fırsatları yaratmak