Gündem

UNESCO GARANTİ İSTİYOR

“Üstün Evrensel Değer”e bağlı bağımsız bir değerlendirmenin yapılacağının garantisini istediğini söyledi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, UNESCO’nun Haliç’e yapılacak metro köprüsünün, “Üstün Evrensel Değer”e bağlı bağımsız bir değerlendirmenin yapılacağının garantisini istediğini söyledi.

 

CHP’li İBB meclis üyeleri Serdar Bayraktar, Dr. Hakkı Sağlam, Bülent Soylan ve Nurettin Tan dün Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek, Haliç Metro Geçiş Köprüsü hakkında bilgi istedi.

 

UNESCO’nun aldığı kararla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Temmuz 2010 tarihinde “İstanbul’un tarihi alanları tehlike altında değil” başlığı ile yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirten meclis üyeleri, UNESCO’nun Brezilya’da aldığı kararları açıkladı.

  

UNESCO garanti istiyor

  

Önergeye göre UNESCO kararları şöyle:

 

“1. Varlığın Üstün Evrensel Değeri üzerinde olumsuz etki yaratmayan bir metro köprüsü ve onun istasyonu için alternatif çözümlerin geliştirilmesi ve alternatif teklifler için, Tarihi Yarımadanın genel silueti dahil olmak üzere Üstün Evrensel Değer’e bağlı uluslararası standartlarda bağımsız bir miras etki değerlendirmesinin yapılmasının garanti edilmesi;

 

2. Varlığın Üstün Evrensel Değerini sürdürme konusunda karar verirken, uygulamalara yol gösterecek olan verimli ve geniş kapsamlı bir yönetim planının geliştirilmesi;

 

3. Devam etmekte olan ve gelecekte yapılması planlanan projelerin (kentsel yenilenme projeleri, ulaşım ve diğer altyapı projeleri dahil olmak üzere bütün büyük ölçekli projeler) İstanbul’un Üstün Evrensel Değeri üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek amacıyla etkin bir miras değerlendirme sisteminin geliştirilmesi;

 

4. Osmanlı döneminden kalan tarihi ahşap evler ve II. Theodosius döneminden kalan Kara surları için kapsamlı bir koruma programının geliştirilmesi;

 

5. 2009 yılında Dünya Mirası Merkezi / ICOMOS ortak izleme komisyonu tarafından detaylı olarak belirtilen ve Dünya Miras Komitesinin 33. Oturumunda kabul edilen diğer tavsiyelerin uygulanması”.

  

Şubat 2011’e kadar süre tanındı

  

Meclis üyeleri, UNESCO’nun İstanbul’un “Tehlike Altındaki Miras Listesi”ne düşürülmeden önce, verilen teminatların incelenmesini ve Bahreyn’de Şubat 2011’de yapılacak 35. dönem toplantısında konunun görüşülmesini istediğini belirttikleri önergelerinde daha sonra şu soruların Belediye tarafından yanıtlanmasını istedi:

 

“- UNESCO ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesinde teknik, mali, siyasi, vb engeller var mıdır?

 

- Anılan Haliç Metro Geçiş Köprüsünün yapımı devam etmekte midir?

 

- Haliç Metro Geçiş Köprüsünün tasarım ve uygulama projeleri kim ve/veya kimlerce yapılmıştır?

 

- Bahreyn’de yapılacak 35. toplantı öncesi için verilmiş bir taahhüt var mıdır?

 

- Önümüzdeki 6 aylık süreç için hazırlıklara ilişkin olarak bir takvim ve yapılacaklar listesi çıkarılmış mıdır? Çıkarılmış ise alt detayları nedir?”