Gündem

Uluslararası Şeffaflık Derneği: Seçimde 26 ihlal var

Uluslararası Şeffaflık Derneği, 7 Haziran seçimlerinde yaşanan ihlalleri üç başlıkta inceleyen bir rapor hazırladı

23 Haziran 2015 14:00

7 Haziran seçimlerini incelemeye alan Uluslararası Şeffaflık Derneği seçim ihlalleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre 10'u kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili en az 26 ihlal var.

Raporunda YSK'nın kamuoyunun seçimlere duyduğu güveni zedeleyecek nitelikte çok sayıda ihlali görmezden geldiğini ifade eden dernek, ihlalleri cezasız kalmaması için iki örnek üzerinden yargıya taşımaya ve bu vesileyle içtihat oluşturmaya hazırlanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Dernek Başkanı Oya Özarslan, milletvekili aday listesinin kesinleştiği 7 Nisan 2015'ten 5 Haziran 2015'e kadar geçen sürede açık kaynaklardan 26 ihlal tespit ettiklerini belirtti, sayının bundan fazla olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Yarın açıklanması beklenen rapordan dikkat çeken başlıklar özetle şöyle:

 

‘Cezasızlık kökleşiyor’

 

"19 Haziran 2015 itibariyle YSK ihlallere ilişkin başvuruların 17'sine elektronik ortamda cevap vermiştir. Ancak, YSK tarafından iletilen yanıtlar, hiçbir bilgi edinme başvurusunda esasa ilişkin cevap verilmediğini, yalnızca kanunla belirlenen bir prosedürün yerine getirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Bu durum ayrıca YSK'nın, Anayasa ile kendisine verilmiş olan seçim sürecini düzenleme ve denetleme, seçim güvenliğini sağlama görevini yerine getirmekte eksiklikler gösterdiğine işaret etmektedir. Adil ve eşit koşullarda bir seçimin yaşanması için öngörülmüş kuralların takibinin gerçekleşmemesi, sözkonusu ihlallere ilişkin soruşturmaların yapılmaması ve yasalarda karşılığı bulunan cezaların verilmemesi, millet iradesinin sandığa yansıma sürecinde bazı partiler lehine avantaj bazı partiler lehine dezavantaj yaratma yolunda önemli eksikliklere sebep olacağı gibi, ayrıca yasalarımızdaki cezaların işlevsiz kalmasına ve ülkemizde yaygın görülen cezasızlık kültürünün iyice yerleşip kökleşmesine de yol açmaktadır.

 

YSK aydınlatmalı

 

Son bir haftalık propaganda dönemi dışında bazı siyasi partilerin resmi tören ve makam araçlarının seçim döneminde serbestçe ve yer yer seçim faaliyetleri için kullanmaları haksız uygulamalara yol açmaktadır. En azından bu durumun denetlenmesi ve düzenlenmesi gerekmesine rağmen, bu hususun düzenlendiğine ilişkin herhangi bir önlem alınmamıştır. YSK'nın düzenleyici nitelikte bir kurum olduğu da dikkate alınarak, seçim süresince gerçekleşecek ve temel olarak kamu kaynaklarının belli bir parti lehine kullanılmasıyla, siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacak ve tarafsız bir seçim döneminin geçmesini sağlamaktaki esas görevini yerine getirecek şekilde ikincil mevzuat ve açıklayıcı düzenlemeler yapmasına ihtiyaç bulunmaktadır."

 

İhlaller 3 başlıkta

 

Seçim ihlallerini üç başlıkta inceleyen rapora göre, tespit edilen 26 ihlalin 10'u kamu kaynağı kullanma, 4'ü oy satın alma, propaganda amaçlı kaynağı belirsiz hediye dağıtma, 12'si devlet memurları, Başbakan, Bakan ve milletvekillerine ilişkin yasaklara uyulmamasıyla ilgili. Bir olayın birden fazla ihlal türü içerdiği belirtilen raporda seçim güvenliği ile ilgili 5, siyasi partilerin eşit şartlarda rekabet etmesine engel olacak şekilde tarafsız bir seçim döneminin geçmesiyle ilgili 2 ihlal bulunuyor.