Dünya

Ulusal önleme mekanizması oluşturulacak               ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 03:15

-Ulusal önleme mekanizması oluşturulacak               ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından BM Genel Sekreter Yardımcısı Patricia O'Brien'a bugün törenle tevdi edilen İşkenceye Karşı Sözleşme'ye Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) çerçevesinde, ulusal önleme mekanizması oluşturulacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2003 yılında imzaya açılan ve Türkiye tarafından 14 Eylül 2005 tarihinde imzalanan İşkenceye Karşı Sözleşme'ye Ek İhtiyari Protokol'ün (OPCAT), 20 imzacı ülkenin onaylamasını takiben 22 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Reform İzleme Grubu'nun 11 Temmuz 2009 tarihinde Hatay'da yapılan toplantısında alınan karar uyarınca OPCAT'in Türkiye tarafından onaylanabilmesi için gerekli sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, OPCAT'in, 15 Haziran 2011 tarihinde 2011/1962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandığına ve anılan kararın 5 Temmuz 2011 tarihli ve 27985 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlandığa işaret edildi. Söz konusu protokolün onay belgesinin, bugün BM'nin New York'taki merkezinde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından BM Genel Sekreter Yardımcısı Patricia O'Brien'a törenle tevdi edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Protokol, ana sözleşmede öngörülmemiş olan, işkence ve kötü muamelenin önlenmesini teminen özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin tutulduğu yerlerin bağımsız uluslararası ve ulusal organlarca koşulsuz şekilde ziyaret edilmesine olanak tanıyan bir denetim sistemi kurulmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, uluslararası düzeyde, İşkenceye Karşı Sözleşme'nin denetim organı olan İşkenceye Karşı Komite'ye bağlı bir alt komite (Önleme Alt-Komitesi) kurulması, ulusal düzeyde ise taraf ülkelerce bir veya birden fazla bağımsız nitelikte ulusal önleme mekanizması oluşturulması öngörülmektedir. Söz konusu uluslararası alt komite çalışmalarına Şubat 2007 itibariyle başlamıştır.'' Açıklamada, protokol hükümleri uyarınca, ulusal önleme mekanizmalarının ilke olarak protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde kurulması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte taraf ülkelere gerek ulusal mekanizmaların kurulması gerek Önleme Alt Komitesi'nin görev ve yetkilerine ilişkin hükümlerin uygulanması konusunda 3 yıl  erteleme olanağı tanınıyor. Açıklamada, protokole göre ana sözleşmenin denetim organı olan İşkenceye Karşı Komite'nin, bu erteleme süresini, taraf devletin başvurusu üzerine ve Alt Komite'ye danıştıktan sonra 2 sene daha uzatabileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber