Gündem

Uluç Gürkan, YSK'nın 'kamu görevlisi' tanımını tartışmaya açtı

"Eski bir YSK Başkanı'nın, 'YSK her şeye muktedirdir. Sadece erkeği kadın, kadını erkek yapamaz' dediği söylenir"

24 Mayıs 2019 22:46

T24 Ankara

Eski TBMM Başkanvekili, ODTÜ ve Ufuk Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluç Gürkan, Anayasa'nın 128. maddesinde devlet memurları dışında diğer kamu görevlilerine atıf yapıldığını belirterek, ilgili yasal düzenlemeler ve yargı kararları kapsamında seçim kurulları tarafından atanan ve seçilen kişilerin oy sayımı görevi yaptıkları sürece kamu görevlisi sayılmaları gerektiğine dikkat çekti.

Gürkan, Twitter hesabından, 'Kamu görevlisi kimdir?' sorusuna Anayasa ve ilgili yasaları da irdeleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kamu görevlisi kimdir?

"Türkiye'de kamu görevlisi kavramının açık bir tanımı bulunmamaktadır.

"Kamu görevlisi olarak devlet memurlarının konumunda bir sorun yoktur. Sorun, diğer kamu görevlisi tanımına memurların yanında kimin gireceği konusundadır.

"Anayasa'nın 128. maddesi, memur kavramına ek olarak "diğer kamu görevlileri" kavramına da yer vermiştir. "Diğer kamu görevlisi" kavramı kapsamındaki kişileri de idare ile sözleşme ilişkisi içinde olmaya bağlamıştır.

"Türk Ceza Yasası'nın 6/c maddesinde "kamu görevlisi", kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi olarak tanımlanmıştır.

"Anayasa Mahkemesi, yeminli teknik büro personeli ile yeminli mali müşavirlerin "kamu hizmeti gördükleri" gerekçesiyle, devlet memuru olmadıkları halde "kamu görevlisi" olduklarına hükmetmiştir.

"Şimdi bir soru: YSK'ın kamu görevlisi değil dedikleri sandık kurulu başkanları, TCK 6/c'de, dolayısıyla Anayasa 128'de vurgulanan "diğer kamu görevlisi" tanımına uymakta mıdırlar, yoksa uymamakta mıdırlar?

"YSK gerekçesinde belirtilen 724 sandık başkanı, TCK 6/c'de öngörülen "oyların sayılması" bağlamındaki bir kamusal faaliyetin yürütülmesi görev ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu göreve de yasada kaydedildiği gibi "atama ve seçme" yoluyla getirilmişlerdir.

"Bu sandık başkanlarının kamu görevini sürekli değil arızi olarak yaptıkları, dolayısıyla kamu görevlisi sayılamayacakları söylenemez. Çünkü oy verme işleminin başlamasından oy sayımının sonuçlanmasına kadar, yani kamu görevinin başından sonuna kadar görev yapmışlardır.

"Bir eski YSK Başkanı'nın, "YSK her şeye muktedirdir. Sadece erkeği kadın, kadını erkek yapamaz" dediği söylenir. Anlaşılan YSK, toplantı ve karar yeter sayısında olduğu gibi kamu görevlisi tanımında da Anayasal ve yasal düzenlemelere göre değil, "yaptım oldu" diye karar veriyor.

"Bu durumda geriye ne kalıyor? 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na verilen oyları Binali Yıldırım, Binali Yıldırım'a verilen oyları Ekrem İmamoğlu diye ilan edip "Atı alan Üsküdarı geçti" demekten başka…"