Ekonomi

Uçan Süpürge'den 1 Mayıs mesajı: Çocuk evliliği çocuk işçiliğidir

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada "Çocuk evliliği, çocuk işçiliğidir; evlendirilen kız çocuklar çocuk işçi oluyor

01 Mayıs 2018 19:30

İstanbul, 1 Mayıs (DHA) - Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada \"Çocuk evliliği, çocuk işçiliğidir; evlendirilen kız çocuklar çocuk işçi oluyor. Erken evlilik çocukları fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak istismar ediyor\" uyarısı yaptı.
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından yapılan açıklamada 20. yüzyıla hiçbir hakları olmadan giren çocuk bireylerin halen şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığı vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:
\"21. yüzyılda güçlü hukuksal araçlar yoluyla hakları tanınmış ve korumaya alınmış olsa da halen şiddet ve ayrımcılıklara maruz kalıyor. Emeğin bayramı olan 1 Mayıs’ta, yaygın bir şiddet biçimi ve sistematik emek sömürüsü olan çocuk yaşta evliliklere dikkat çekiyor, ‘Çocuk evliliği çocuk işçiliğidir!’ diyoruz.
\"Yasal düzenlemelerin gereği yerine getirilmeden kız çocukları korumak ve güçlendirmek mümkün olamaz, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanamaz.
\"Çünkü evlendirilen kız çocuklar çocuk işçi oluyor. Erken evlilik çocukları fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak istismar ediyor. Evde, tarlada, çiftlikte, sokakta ve her yerde aile ekonomisi için kız çocukların emeğinden karşılığı verilmeden yararlanılıyor.
\"Ev içinde emeğin ücretlendirilmemesi ve güvencesizlik, çocuk yaşta evlilikle birlikte gelen istismarı artırıyor. Hasta ve yaşlı bakımında, ev idaresinde, çocuk bakımında emeğine ilk başvurulan ve emeğinden sınırsızca yararlanılan kişiler kız çocuklar oluyor.
\"Çocuk emeğinden yararlanmaya gerekçe olarak geleneklerin sunulduğu ataerkil düzenin sömürüsüne hayır diyoruz! Ailenin kıt kaynaklarının dağılımından kız çocukların payına erken evliliğin, okuldan ayrılmanın ve erke itaatin düşmesine hayır diyoruz!
\"Çocukların evlendirilmesi, çeşitli kılıflar giydirilmiş olsa bile, çocuk işçiliği ve çocuk istismarıdır.
\"Emeğin sömürüsüne karşı direnirken yetişkinleştirilmeye çalışılan çocukların emeğinin kendilerine bırakılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
\"Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk evliliğini çocuk işçiliği olarak saymasını, özellikle kız çocukların sömürülen emeğini görmesini istiyoruz.
\"Türkiye’de çocuk evliliği de dahil olmak üzere çocuk işçiliğiyle mücadele için gerekli yasal düzenlemelerin ve politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını istiyoruz.
Her yıl 15 milyon kız çocuk evlendiriliyor
\"Dünya genelinde her yıl 15 milyon kız çocuk evlendiriliyor. Küçük yaşta evlilikleri; kadınların insan haklarının ihlali, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin bir türü ve köleliğin günümüzdeki biçimi olarak değerlendiriyoruz. Kız çocukların evlilikle birlikte özel alanda kadınlara yüklenen cinsiyet rollerini üstlenmeye zorlandığını, toplumunsa bu ev/aile içi karşılıksız iş gücünü emek sömürüsü değil, kadınların doğal görevi saydığını biliyoruz.
\"Yaşadığımız ülkede yürürlükte olan Çocuk Koruma Kanunu ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşından küçük bireylerin çocuk olduğunu vurguluyor. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi evliliğin kadınlar açısından hak ihlali yaratmayacak biçimde düzenlenmesini söylerken, erken yaşta nişanlanmanın ve evlenmenin yasaklanmasını öngörüyor. İstanbul Sözleşmesi ise taraf devletlerin, zorla evlilikleri kadınlara yönelik şiddetin bir türü olarak kabul edip cezalandırmasını öngörüyor.\"
Ayrıca açıklamada Emine Emel Balcı\'nın 2015 yapımı filmi \"Nefesim Kesilene Kadar\", emeği istismara açık hale getirilen bütün kız çocuklar için bugüne özel sosyal medya sayfalarında online gösterimde olduğu duyuruldu. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir