Gündem

TÜSİAD: Soruşturmaya gerekli özen gösterilsin

TÜSİAD: Ergenekon soruşturması, öneminin gerektirdiği özen gösterilerek sürdürülmelidir

08 Ocak 2009 02:00

TÜSİAD: Ergenekon soruşturması, öneminin gerektirdiği özen gösterilerek sürdürülmelidir

Ergenekon operasyonlarıyla ilgili TÜSİAD da bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye; yaklaşık bir buçuk yıldır, kimi zaman gündemin ilk sırasını oluşturacak şekilde, Ergenekon Soruşturması olarak anılan yargı sürecini tartışmaktadır. Soruşturma ilerledikçe, kamuoyunda soruşturmanın yürütülüş tarzına ilişkin tartışmalar artmaktadır.

Hukuk devleti, hiçbir kişi veya kuruma mutlak bir dokunulmazlığın sağlanmadığı, herkesin hukukla bağlı olduğu düzendir. Demokratik bir toplumda, konumundan bağımsız olarak tüm kamu görevlileri de, her türlü eylemlerinden ötürü, gereğinde yargı önünde hesap verebilir olmalıdır. Ergenekon Soruşturması gibi kamuoyuna mal olmuş davalar, demokratik toplum düzeni ve hukuk devleti ilkeleri bağlamında sonuna kadar soğukkanlılıkla takip edilmesi gereken süreçlerdir.

Kamuoyuna mal olmuş bu gibi davalarda, yargı organlarının da, sanık haklarının ihlal edilmemesi hususunda olağanüstü özenli davranması gerekir. Sürecin süratle yürütülmesi için, gerekiyorsa, soruşturmayı yürüten birimlere kaynak ve kadro desteği sağlanmalıdır. Toplumun, davanın hukuka ve insan haklarına uygun bir şekilde takip edildiğine dair güveninin sarsılmaması için, mümkün olduğunca saydamlığa özen gösterilmeli ve kamuoyuna düzenli bilgi aktarımı ihmal edilmemelidir. Ayrıca tüm siyasi kesimler, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek açıklamalardan kaçınmalıdır.

TÜSİAD, yargının, somut deliller ve uygulanacak hukuk kurallarını en doğru şekilde değerlendireceğine güvenmektedir."