Gündem

Turkuvaz grevci gazetecileri uyardı

Turkuvaz Yayıncılık A.Ş, 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan grevin yalnızca ATV çalışanlarını kapsadığını ileri sürdü.

18 Şubat 2009 02:00

Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş, 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan grevin yalnızca ATV çalışanlarını kapsadığını, gazete ve dergi çalışanlarının bu greve katılmasının tamamen kanun dışı olduğunu ileri sürdü. Turkuvaz birkaç gün önce de greve katılan 10 personelin işine son vermişti. Sendika bu uygulamının kanun dışı olduğunu duyurdu.


Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), kamuoyunu ve şirket çalışanlarını yanlış yönlendirme gayreti içindeki beyanlarına karşı yazılı açıklama yapma gereği duyulduğu" belirtildi.

TGS'nin, 10 Nisan 2007 tarihli başvurusu üzerine Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda TGS'nin Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş'de 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun aradığı gerekli çoğunluğu sağladığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bakanlığın 15 Mayıs 2008 tarihli yetki belgesi ile TGS'nin Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş'ye ait iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapmak konusunda yetkili olduğuna dair yetki belgesi verdiği, bu görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine 13 Şubat tarihinde TGS tarafından alınmış olan grev kararının uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Bunun yanında Merkez Gazete Dergi ve Basım A.Ş'ye ait olan ve aralarında Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş'ye ait 3 iş yerinin de dahil olduğu 8 iş yerinde de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yürütülmesi için TGS'nin gerekli çoğunluğu sağladığına ilişkin bakanlığın 4 Haziran 2008 tarihli çoğunluk tespiti işlemine karşı İstanbul 6. İş Mahkemesi'nin 2008/372 E sayılı dosyası ile dava açıldığı anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

"TMSF tarafından yapılan ihale sonucunda bu iş yerlerinin de Merkez ATV'ye ait iş yerleri gibi Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. tarafından devralındığı, dolayısıyla aynı şirkette ve aynı iş yerlerinde birden fazla toplu iş sözleşmesi görüşmesi yürütülmeyeceğinden bahisle çoğunluk tespiti kararının iptali talep edilmişse de bu talebimiz mahkeme tarafından reddedilmiş ve karar Yargıtay tarafından da onanmış ve kesinleşmiş mahkeme kararına dayalı olarak 8 adet iş yerinde geçerli olan yetki belgesi TGS tarafından şirketimize iletilerek, toplu iş sözleşmesi görüşmesine davet edilmiştir.

İtirazımıza rağmen kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre, Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş. için alınmış olan yani ATV çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci ile Merkez Gazete Dergi Basım A.Ş. için alınmış yani gazete ve dergi çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci birbirlerinden bağımsız olarak yürütülecektir.

TGS de bu yargılama süreci içinde ikinci çoğunluk tespitinin iptali talebimize karşılık bu tespitin hukuken geçerli ve bağlayıcı olduğunu savunarak konunun bu hale gelmesine neden olmuştur. Bir yandan yeni bir yetki belgesi ile gazete ve dergi çalışanlarımızı kapsamak üzere toplu iş sözleşmesi görüşmelerine davet ederken diğer yandan mevcut grevin gazete ve dergi çalışanlarını da kapsadığı, yani aynı kişilerin iki farklı toplu iş sözleşmesi sürecine tabi olduğu yönündeki iddianın tutarsızlığı hiçbir izahı gerektirmeyecek kadar açıktır.

Buna göre, 13 Şubat 2009 tarihinde başlayan grev yalnızca ATV çalışanlarını kapsamaktadır. Gazete ve dergi çalışanlarının bu greve katılması tamamen kanun dışı grevdir. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen işlem tümü ile kanuna uygundur."

'Grevde işten çıkarma kanun dışı'

Birkaç gün önce Turkuvaz Yayıncılı, greve katılan 10 personelin işine son verdi. Bunun üzerine sendika bir açıklamada bulundu:

"Türkiye Gazeteciler Sendikası, Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş işyeriyle ilgili olarak 15.05.2007 tarihinde ‘’Yetki Belgesi’’ almış ve işvereni Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çağıracağı aşamada Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş “Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş” tarafından devralınmış olduğundan Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine çağrılmıştır.

Bu şirket ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığından gerekli yasal prosedür tamamlanarak Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’nin İstanbul Balmumcu ve Sefaköy ile Ankara Balgat (eski Söğütözü) işyerleri için Grev Kararı alınmış ve 13.02.2009 tarihinde grev fiilen uygulamaya konulmuştur.

Alınan ve uygulamaya konulan grev, Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’yi devralmış olan Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’nin İstanbul Balmumcu, Sefaköy ve Ankara Balgat (eski Söğütözü) işyerleri ile ilgili olup, bu üç işyerinde çalışan tüm Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. işçilerini kapsamaktadır.

Bu işletme ile ilgili olarak sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde işçilerin o işletme bünyesindeki işyerlerine nereden geldiklerine bakılmaz. Tüm işçiler hiçbir ayrım gözetilmeksizin o işletmede işveren tarafından istihdam edilen işçilerdir.

Alınan ve uygulamaya konulan grev, Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.’nin İstanbul Balmumcu ve Sefaköy ile Ankara Balgat (eski Söğütözü) işyerlerinde çalışan tüm işçileri kapsamaktadır. Bu işyerlerinde çalışanların tümü için GREV YASAL GREVDİR.
Öte yandan, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın Merkez ATV Televizyon Prodüksiyon A.Ş işletmesi işyerlerinde aldığı Toplu İş Sözleşmesi Yetkisinin, Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş işletmesinde geçerli olduğu mahkeme kararlarıyla kesinleşmiştir.

ATV ile Sabah gazetesi ve dergileri, ayrı ayrı işyerleri değil, Turkuvaz Medya Grubu’nun çeşitli ürünleridir. Toplu iş sözleşmesi ve grev süreci, işverenin yayımladığı ürün adlarına göre değil, tamamen işletme ve işyeri tanımına uygun olarak yürütülmektedir.

Greve katılan işçilerden İstanbul Balmumcu işyerinde çalışanlar, Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi’nde; İstanbul Sefaköy işyerinde çalışanlar Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi’nde; Ankara Balgat (eski Söğütözü) işyerinde çalışanlar Ankara Sigorta Müdürlüğü’nde Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş kadrosunda tespit edilmektedir.
Bu durumda, TGS’nin Turkuvaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş’nin İstanbul Balmumcu ve Sefaköy ile Ankara Balgat (eski Söğütözü) işyerlerinde başlattığı grev, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’na göre YASAL ve MEŞRU BİR GREVDİR.
Greve katılan TGS üyeleri de, 2822 sayılı Kanun’a uygun olarak yasal haklarını kullanmaktadırlar.

İşverenin, yasal greve katılan üyelerimizin İŞ AKİTLERİNİ FESHETMESİ ESASEN KANUNSUZLUKTUR. Bu kanun dışı uygulamaya karşı gerekli yasal girişimler Sendikamız tarafından başlatılacaktır.

Bu uygulama, Turkuvaz işvereninin art niyetli ve işçi düşmanı tavrının kamuoyunca bir kez daha anlaşılmasına vesile olmuştur."

ETİKETLER

haber