Gündem

Türkiye'nin din haritası çizildi

Türkiye'nin din haritası çıktı. Araştırmayı yapan Amerika... Türkiye'de 20 milyon alevi, 500 bin caferi, 23 bin yahudi yaşıyor.

29 Ekim 2009 02:00

Türkiye'nin din haritası çıktı. Araştırmayı yapan Amerika... Türkiye'de 20 milyon alevi, 500 bin caferi, 23 bin yahudi yaşıyor...
Dışişleri Bakanlığı, artık geleneksel olan yıllık “dini özgürlükler raporunu” açıkladı.

Rapor, Türk basınında daha çok Washington yönetiminin Türkiye’deki laikliğe bakışı, türbanın devlet dairelerinde serbest bırakılması konusu üzerinden görüldü.

Ancak raporda çok daha ilginç bir unsur vardı; Türkiye’nin “din haritası...” İşte ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi raporundan Türkiye’nin “din haritası”...Müslümanlar

Türkiye’de nüfus 70.5 milyon kişi. Türk hükümeti nüfusun yüzde 99’unu Müslüman olarak açıklıyor. Ancak aralarında Mazlum-Der’in de olduğu bazı sivil toplum kuruluşları bu oranın, hükümetin açıkladığından biraz daha az olduğunu vurguluyor.

• Müslüman nüfusun çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebine bağlı. Müslümanlar içinde 10 ila 20 milyonu Alevi. Ancak Türk hükümeti, Aleviliği “heterodoks bir Müslüman mezhebi olarak” adlandırıyor. Bazı Alevi ve Sünniler Alevilerin Müslüman olmadığını da iddia ediyor.

• Müslümanlar içinde yaklaşık 500 bin kişi Şii Caferi mezhebine bağlı.Yahudiler

Rapora göre Türkiye’de yaşayan Yahudi sayısı 23 bin.Hristiyanlar

Hıristiyanlara gelince; Ermeni Ortodoks mezhebine bağlı yaklaşık 65 bin kişi yaşıyor Türkiye’de.

• 15 bin Suriyeli Ortodoks Hıristiyan, Süryani var. (Rapora göre 1990 öncesinde özellikle Güneydoğu bölgesinde yaşayan Süryanilerin sayısı çok daha fazlaydı. Ancak bölgedeki terör eylemleri ve hükümet baskısı nedeniyle, Süryaniler ya İstanbul’a, ya da Avrupa ülkelerine göç ettiler.) • Yunan Ortodoks Hıristiyan sayısı ise 3 binden biraz fazla.

• Irak’tan kaçan 3 bin Kaldean Hıristiyan da Türkiye’de sürdürüyor yaşamını.

• Hıristiyanlar içinde sayıları belli olmayan küçük Bulgar, Nesturi, Gürcü, Roma Katolik ve Maruniler de var.

• Protestan sayısı ise raporda 3 bin olarak belirtilmiş. Ancak bunlar, mezheplerine göre ayrılmamış.Ve diğer dinler

Rapora göre, Türkiye’de üç büyük dinden olmayan dini gruplar da var. Bunların sayıları ise şöyle sıralanmış; * 10 bin Bahai * 3 bin 300 Yehova Şahidi * 5 bin Yezidi.ETİKETLER

haber