Gündem

Türkiye'den idam karşıtı bildiriye destek

"İdam cezasının devreye sokulması yükümlülüklere aykırı"

10 Ekim 2017 21:51

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, idam cezasına karşı ortak bildirisi yayımladı. Konsey üyesi olarak Türkiye'nin de destek verdiği bildiride, “idam cezasının tekrar devreye sokulmasının Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan değerlere ve yükümlülüklere aykırı olacağı” uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mesajlarında idam cezasının yeniden yürürlüğe konmasını sık sık gündeme getirirken, Türkiye, Avrupa kurumlarının idam yasağına karşı bildirisine destek verdi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği, Türkiye’nin de onayının olduğu ortak bir bildiri yayımlayarak, ‘her koşul ve durumda idam cezasına güçlü ve tartışmasız şekilde karşı olduklarını’ tekrar teyit etti.

Hürriyet’in Brüksel muhabiri Güven Özalp’in haberine göre, ‘İdam Cezasına Karşı Dünya Günü’ vesilesiyle yayımlanan ortak bildiride, 47 üyeli Avrupa Komisyonu ve 28 üyeli Avrupa Birliği’nin tüm üyelerinin idam cezasını kaldırdığı hatırlatılarak bunun Avrupa’da ayırt edici bir başarı olduğunun altı çizildi.

"İnsan onurunu aykırı"

Türkiye’nin de Avrupa Komisyonu üyesi olarak imzaladığı bildiride, ‘idam cezasının herhangi bir üye tarafından tekrar devreye sokulmasının gerek Avrupa Komisyonu gerek Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan değerlere ve yükümlülüklere aykırı olacağı’ uyarısında bulunuldu.

İdam cezasının hem yasalardan hem de uygulamadan çıkarılmasının Avrupa Komisyonu üyeliğinin ön şartı olduğu ve idam cezasının her şartta tamamen yasaklanmasının AB’nin Temel Haklar Sözleşmesi’nde yer aldığı da ortak bildirinin vurguları arasında yer aldı. İdam cezasının insan onuruna aykırı olduğunun altını çizen Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği, bu cezanın halen geçerli olduğu ülkelere de iptal doğrultusunda bir ilk adım olarak infazlar konusunda gecikmeksizin bir moratoryum imzalama ve idam cezalarını hapis cezasına çevirme çağrısı yaptı.

Türkiye idam cezasını, AB ile üyelik müzakerelerine başlamadan kaldırdı. Ankara, idam cezasını her koşulda yasaklayan ilgili protokollere de taraf. Avrupa Komisyonu’nun hiçbir üyesinde 20 yılı aşkın süredir idam cezası uygulanmadı.