Ekonomi

Türkiye Rekabet Yıllığı'nda 38. sırada yer aldı

TÜSİAD 31 Mayıs 2012 tarihinde açıklanan Dünya Rekabet Yıllığı ile ilgili bir açıklama yaptı

01 Haziran 2012 18:50

TÜSİAD'ın Türkiye bölümünü hazırladığı IMD'nin (International Institute for Management Development) "Dünya Rekabet Yıllığı"na göre, Türkiye rekabet sıralamasındaki yeri bir basamak ilerleyerek 59 ülke arasında 38. sırada yer aldı.

TÜSİAD 31 Mayıs 2012 tarihinde açıklanan Dünya Rekabet Yıllığı ile ilgili bir açıklama yaptı.

İsviçre kökenli, dünyanın saygın işletme okullarından biri olan International Institute for Management Development (IMD) tarafından her sene açıklanan “Dünya Rekabet Yıllığı” (World Competitiveness Yearbook) ülkelerin rekabet gücü performansını 329 kriter bazında ayrıntılı olarak inceledi.

31 Mayıs 2012 tarihinde açıklanan 2012 Dünya Rekabet Yıllığı’nda, 59 ülke arasında Hong Kong 1. sırada,  Amerika Birleşik Devletleri 2. sırada ve İsviçre 3. sırada yer aldığı sonuçlara göre; Türkiye 38. sırada yer aldı. 2012 yılına ilişkin sonuçlar, ilk 3 ekonomiye bakıldığında, tüm güncel ekonomik sorunlarına rağmen, kendine özgü iktisadi gücü, dinamik girişimci tabanı ve emsalsiz inovasyon yaratma kapasitesi ile ABD’nin dünya rekabetçiliğinin tam merkezinde yer aldığına ve diğer ekonomilerin performansını da önemli ölçüde etkilediğine işaret etti.

Türkiye, küresel rekabet sıralamasında 38. sıradaki yeri itibarıyla, 2012 yılında, İspanya, İtalya, Portekiz, Macaristan, Slovenya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi çok sayıda AB ülkesini geride bıraktı. Temmuz 2013’te AB’ye tam üye olması beklenen aday ülkelerden Hırvatistan’ın yanı sıra; Rusya, Brezilya, Arjantin gibi önde gelen gelişmekte olan ülkeler de, 2012 yılında IMD sıralaması itibarıyla Türkiye’nin gerisinde yer aldı.

IMD Dünya Rekabet Yıllığı verilerine göre, Türkiye’nin 2012 yılında 38. sıradaki yeri, 2011 yılında 39. sıradaki yerine kıyasla rekabet sıralamasında bir basamak yukarıya yükseldi. Genel performanstaki bir basamak iyileşmenin en önemli nedenini, Türkiye’nin 2012 yılında ekonomik performansta 8 basamak ilerleyerek 34. sıraya yükselmesinin oluşturduğu belirtildi. 

Türkiye’nin, 2011 yılındaki 9 basamaklık hızlı ilerlemenin ardından, 2012 yılında küresel rekabet sıralamasında bir basamak yukarı yükselmesine olumlu katkı yapan faktörlerin başında, bütçe açığındaki gerileme, doğrudan yabancı yatırımlardaki artış ve toplam sağlık harcamalarındaki artış geldi.

IMD çalışması dahilinde değerlendirilen temel çekicilik göstergeleri arasında, 2012 yılında, ilk üç sırayı ekonominin dinamizmi, yetenekli işgücü ve maliyet açısından rekabet gücü alırken, temel güç alanlarını reel GSYH büyümesi, genç nüfus, işletmelerin uyum gücü ve sağlık hizmetlerinin gelişimi oluşturdu.

Rekabet gücü açısından, ortaya konulan bu görünüm, Türkiye’nin 38. sıraya yükselmesini sağlarken, sıralamada daha hızlı yükselme olasılığı, kamu etkinliği göstergelerinde son yıldaki göreli gerileme nedeniyle kısıtlandı.

\