Dünya

Türkiye karşıtı tasarı 2 kişinin oyuyla geçti WASHINGTON (A.A)

14 Aralık 2011 09:30

-Türkiye karşıtı tasarı 2 kişinin oyuyla geçti WASHINGTON (A.A) - 14.12.2011 - Türkiye'den ''ülkedeki Hristiyanların haklarına tam olarak saygı göstermesini'' isteyen 306 No'lu tasarı, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulundan geçti. Genel Kurula ''Usul kurallarının askıya alınması (suspension of rules)'' yöntemiyle getirilen tasarı, Genel Kuruldaki tüm konuların ele alınmasının ardından TSİ ile 05.00 civarında görüşülmeye başlandı.  Tasarı lehine, tasarıyı sunanlardan Ermeni lobisinin güçlü yanlıları olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri Howard Berman ve Edward Royce söz aldı. Berman ve Royce'a destek olarak Türkiye karşıtı tasarılara her fırsatta verdikleri destekle bilinen Adam Schiff, Frank Pallone, Eliot Engel ve Brad Sherman da konuşma yaptı.  Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubunun Eşbaşkanı Ed Whitfield ise tasarı aleyhine söz aldı.  Tasarı görüşmeye başlanırken, salonda 7 Kongre üyesi varken, yaklaşık 40 dakika sonra oylamaya geçildiğinde salonda sadece, Berman, Royce ve Whitfield olmak üzere 3 Kongre üyesi kaldı. Genel Kurul oturum başkanının yaptığı sözlü oylamada, Berman ve Royce'nın tasarı lehine olmasıyla, tasarı Genel Kuruldan geçti.   -Bağlayıcılığı bulunmuyor- ABD'de, özellikle Ermeni ve Rum lobisince yoğun şekilde desteklenen tasarıda, ''ABD Dışişleri Bakanının Türk yetkililerle tüm resmi temaslarında bu konuyu gündeme getirmesi'' ifadesi yer aldı. Tasarı, ABD Dışişleri Bakanından tüm Türk liderler ve yetkililerle resmi temaslarında şu hususlara vurgu yapmasını istiyor: ''-Tüm dini ayrımcılık türlerine son verilmesi, -Herhangi bir engelleme ve kısıtlama olmaksızın kilise ve kilise malları sahiplerinin, ibadet hizmeti, dini eğitim, rahiplerin eğitimi, dini grupların toplanması, yaşlı ve fakirlere yardım da dahil olmak üzere sosyal hizmetler verme ve diğer dini faaliyetleri yerine getirme hakkına izin verilmesi, -Tüm Hristiyan kiliselerinin ve ibadethane, manastır, okul, hastane, anıt ve kutsal alan ile sanat eserleri, el yazmalar, dini eserler gibi taşınabilir mallar da dahil olmak üzere tüm diğer dini mülklerin gerçek sahiplerine iade edilmesi, -Herhangi bir engelleme ve kısıtlama olmaksızın kilise ve kilise mülkleri sahiplerinin, Türkiye içindeki tüm kilise ve diğer ibadethaneler, manastırlar, okullar, hastaneler, anıtlar, kutsal alanlar ve diğer dini mülklerin koruma, onarım ve yeniden inşası hakkına izin verilmesi.'' Ancak, tasarının bağlayıcılığı bulunmuyor.   Tasarıdan, geçtiğimiz temmuz ayında imzasını çeken Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ileana Ros-Lehtinen'ın de tasarının altında adının yer aldığı görüldü.  Lehtinen'in yanı sıra, tasarıyı hazırlayan Edward Royce ve Howard Berman'ın dışında 30 kişinin daha adı tasarının altında yer aldı.