Ekonomi

Türkiye ile ABD arasındaki ticarette yüzde 50 artış WASHINGTON (A.A)

30 Eylül 2011 13:57

-Türkiye ile ABD arasındaki ticarette yüzde 50 artış WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmecileri Destekleme ve Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaretin bu yıl yüzde 50'den fazla artmasına karşın, ilişkilerin hala henüz istenen düzeye ulaşmadığını belirterek, ''Türk Amerikan ekonomik ilişkilerinde ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, her iki ülke adına da daha fazla istihdam ve daha fazla refah demektir. Bu potansiyeli değerlendirmeyi, ticaret ve yatırımı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Kaplan, Washington'daki Marriot Wardman Park Oteli'nde, KOSGEB ile onun ABD'deki karşılığı olan Küçük İşletmeler İdaresi (SBA), Uluslarası Ticaret Birimi (ITA) ve Azınlık İşletmeleri Geliştirme Ajansı (MBDA) arasında mutabakat zabıtlarının imzalandığı Azınlık İşletmeleri Geliştirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerinin modern dönemin en iyi yapılandırılmış, en köklü diplomatik ilişkileri arasında yer aldığına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanında, bölgesel işbirliği, siyasi, askeri ve savunma alanlarında da sağlam temelli işbirliklerinin bulunduğunu belirtti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin temelinin, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Akdeniz'deki Türk limanlarında sürdürülen deniz ticaretine dayandığını ifade eden Kaplan, 1997 yılında 6.3 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2006 yılında yaklaşık iki katına yükselerek, 11 milyar dolara ulaştığını, 2010 yılında 16 milyar doları geçtiğini ve bu yıl iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 50'den fazla arttığını kaydetti. Kaplan, ''Ancak ilişkiler henüz istenen düzeye ulaşmamıştır. Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, her iki ülke adına da daha fazla istihdam ve daha fazla refah demektir. Bu potansiyeli değerlendirmeyi, ticaret ve yatırımı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz'' diye konuştu. Ülkelerin ekonomik gelişiminin, yenilikçiliği ve girişimciliği olumlu yönde etkileyen dinamik kuruluş ve yapıların varlığına dayandığını söyleyen Kaplan, bilimsel bilgiye yatırım yapmak, yasal çerçeveyi ve altyapıyı oluşturmak, ekonominin temel taşlarını oluşturan KOBİ'leri desteklemek ve uluslararası işbirlikleri tesis etmekle kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı. Kaplan, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sayıları 3 milyonu aşan KOBİ'nin, Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99'unu, toplam istihdamın yüzde 81'ini oluşturduğunu, katma değerin yüzde 59′u, ihracatın da yüzde 56′sının KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildiğini, toplam yatırımlar içindeki KOBİ payının ise yüzde 62'lere ulaştığını belirtti. Mustafa Kaplan, ''ABD ekonomisine bakıldığında da, küçük işletmelerin her yıl yaratılan iş potansiyelinin yüzde 64'ünü yaratması ve işletmelerin yüzde 22'sini oluşturan azınlık işletmelerin ABD ekonomisine yıllık 1 trilyon dolarlık ekonomik katkı sağlamaları ve 5.8 milyon kişiyi istihdam etmeleri ile küçük işletmelerin ve azınlık işletmelerin ekonomik büyüme ve kalkınmadaki önemli katkılarını görüyoruz'' dedi. Günümüzde ülkelerin rekabet gücünün, yükselen trendlerin yakalanmasına, gelişen pazarlara giriş ve sektörlere yatırım yapmak ile doğrudan ilintili hale geldiğini ifade eden Kaplan, ''Birlikte takip ettiğimiz konferansta gerçekleştirilen oturumlar da, bize ekonomilerin lokomotifleri KOBİ'ler ve yükselen pazar ve sektörlerin birlikte değerlendirilmesinin önemini bir kez daha göstermiş oldu'' diye konuştu. Kaplan sözlerine şöyle devam etti: ''Biz de KOSGEB olarak, dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım tarzı ile mevcut destek programlarımızı düzenli olarak gözden geçirip, yenilemekteyiz. KOBİ'lerin desteklenmesi amacı ile kurulmuş özel yasaya sahip tek kamu kuruluşu olarak, 1990 yılından itibaren KOBİ'leri ülke çapında kurulmuş sayıları 68 ilimizde 75 uygulama merkezine ulaşmış birimlerimiz ile desteklemekteyiz. Bu bağlamda, KOSGEB Veritabanında kayıtlı sayıları 618 bine ulaşan KOBİ'ye, 2003-2010 dönemlerinde 600 milyon dolar tutarında destek sağlanmış ve 6.4 Milyar dolarlık kredi hacmi yaratılarak, 3 milyar dolarlık ihracat ve 50 bin kişinin istihdamı gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı destek tutarı yaklaşık 150 milyon dolara ve yaratılan kredi hacmi 2.2 milyar dolara ulaşmıştır''