Gündem

savcı

2013 Yılı Programı’ndaki verilerine göre, Türkiye adli yardıma kamu bütçesinden kişi başına ayrılan payın AB ülkelerine kıyasla çok düşük olduğu belirtildi

26 Ekim 2012 14:06

Hükümet tarafından açıklanan 2013 Yılı Programı’ndaki verilerine göre, Türkiye'deki hakim sayısı Avrupa ülkelerindekinin yarısı kadar bile değilken, savcı sayısı açısından Batılı ülkeleri geçtiği ifade edildi.

Türkiye’nin adlî yardım için kişi başına kamu bütçesinden ayırdığı pay, Britanya’nın 45’te, Hollanda’nın ise 21’de biri kadar olduğu belirtildi.

Türkiye’de kişi başına adlî yardım için bütçeden ayrılan pay 1.1 Avro’yken, bu rakam Britanya’da 45.7, Hollanda’da 21.6, Fransa’da ise 5.6 Avro olduğu duyuruldu.

Adnan Keskin 'nin Taraf gazetesinde yayınlanan haberine göre;

2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekleri, Türkiye'deki adaletin diğer Avrupa ülkeleri arasındaki farkları ortaya koydu.

Ülkemizde adlî yardıma kamu bütçesinden kişi başına ayrılan pay AB ülkelerine kıyasla çok düşük kalmaktadır” tesbitinin yapıldığı yıllık programa göre, Türkiye ile bazı Avrupa ülkeleri arsındaki fark 45 katı bile geçtiği belirtildi.

2013 Programı’nda ikinci tablo ise Avrupa Etkin Yargı Komisyonu’nun (CEPEJ) 2012 Avrupa Yargı Sistemleri Raporu’ndan ele alınmış. Söz konusu 2010 yılı verileri itibariyle, Türkiye’de 100 bin kişiye düşen savcı sayısı AB üyesi ülkelerdeki sayıya yaklaştığı ifade edildi.

100 bin kişiye düşen hâkim sayısı Almanya’da 24.3 iken Türkiye’de ise bu sayının 10.6’da kaldığı belirtildi. 100 bin kişiye düşen hâkim sayısı Portekiz’de 18.4, Hollanda’da 15.2, İsviçre’de 11.5, İtalya’da ise 11.0 olarak hesaplandı.


Adalet alanında sınıfta kaldık


Türkiye'ye adalet personeli açısından bakıldığında, 100 bin kişiye 30.3 adalet personeli düştüğü açıklandı. Almanya’da bu sayı 65.6, Portekiz’de 62.3, Fransa’da 32.5, İsviçre’de ise 55.5 olarak belirlendi. Türkiye’de 100 bin kişiye düşen savcı sayısı ise 5.8. olmakla birlikte bu oran Almanya’da 6.4 iken, diğer birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’nin gerisine düştüğü görüldü.

CEPEJ’in raporuna göre Fransa’da 100 bin kişiye düşen savcı sayısı 3.0, İtalya’da 3.3, Hollanda’da 4.7, İsviçre’de 5.5 oldu ve Türkiye’deki savcı oranının altında kaldı.


Kuruldan ilginç tesbit


Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılı programında, adalet alanında yapılan iyileştirmeler ile önümüzdeki dönemde yapılacaklara ilişkin bilgilere yer verildi. Programda, Türkiye’nin adalet alanındaki durumunu ortaya koyan şu tesbit dikkat çekti:

"Bu gelişmelere rağmen, yargılama sürecinin etkin ve hızlı işlememesi, yargıya erişimde sorunlar yaşanması, adil yargılanma hakkının tam olarak yaşama geçirilememesi, hukuk kurallarının oluşturulmasında çağdaş gelişmelerin yeterince takip edilememesi, hukuk eğitimi ve öğretiminin öğrencilere yeterli metodolojik ve analitik düşünme yeteneğini kazandıramaması, yargının insan kaynaklarına ilişkin nicelik ve nitelik sorunları ile fiziki ve teknik altyapı eksikliklerinin giderilememesi, yargının etkili ve hakkaniyete uygun işlemesini aksatmaktadır.”