Ekonomi

TÜRKİYE GELECEK YIL DA BÜYÜYECEK WASHINGTON (A.A)

09 Ekim 2010 18:09

-TÜRKİYE GELECEK YIL DA BÜYÜYECEK WASHINGTON (A.A) - 09.10.2010 -  Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasındaki büyümenin gelecek yıl da devam edeceğini, ancak bu büyümenin bu yılki kadar yüksek olmayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Zachau, Washington'daki IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına ilişkin büyüme oranının bu yıl yüzde 7'nin biraz üstünde olmasını beklediklerine işaret etti. Ulrich Zachau, Türkiye'nin gelecek yıl yine güçlü bir büyüme kaydedeceğini, ancak bu büyümenin bu yılki kadar yüksek olmayacağını, oranın yüzde 5 civarı ya da biraz azı olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Zachau, Türkiye'de işsizlik oranlarındaki azalmanın da gelecek yıl devam etmesini öngördüklerini, ancak bunun yine biraz daha yavaş olmasını beklediklerini belirtti. Bu yavaşlığın krizle değil, ülke nüfusundaki hızlı artışın sonucunda her yıl yeni birçok gencin işgücü piyasasına katılmasıyla alakalı olduğunu söyleyen Zachau, bunun nedenlerinin, mesleki eğitimdeki beceriler ve özel sektör tarafından işe alımlarla da bağlantısının olduğunu kaydetti. ''Tüm bu nedenler, krizden önce ve kriz sırasında da vardı ve krizin sonrasında da devam edecek'' diyen Zachau, Türkiye'de işe alımların daha kolay getirilmesi ve becerilere sahip insanlar için yeni istihdam alanlarının yaratılmasını içeren politikaların benimsenmesi gereğini dile getirdi. Zachau, kadınların da Türkiye'de çok büyük bir kesimi oluşturmasına rağmen, işgücüne katılım oranlarının düşük olduğuna işaret ederek, kadınlara da meslek edinebilme imkanlarının sağlanmasının önemini vurguladı. Türkiye'de büyümenin, hem Batı Avrupa'daki, hem de yurtiçindeki gelişmelerle bağlantılı olduğunu da kaydeden Zachau, Türkiye'nin dünyanın diğer kesimleriyle ticaret ve yatırım bağlarını çeşitlendirmesinin de bu noktada önem taşıdığının altını çizdi. Zachau, ''Türkiye'nin ticaretinin yaklaşık yarısı hala Batı Avrupa ile oluyor. Krizin ortasında biraz düştü, ama şimdi yine yükseldi. Aslında Türkiye, ticaret ve yatırım ağlarını çeşitlendirmeye başladı, ancak genel anlamda bakarsanız, Türkiye'nin ticari bağları hala ağırlıklı olarak Batı Avrupa ile olmayı sürdürüyor'' dedi