Ekonomi

Türkiye araştırma cirosu yüzde 11.8 artış ile 413 milyon TL'ye ulaştı

Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2013 yılı raporu açıklandı

07 Temmuz 2014 17:17

ESOMAR ve TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) işbirliği ile Arsan Danışmanlık tarafından hazırlanan rapora göre, 2013 yılı Türkiye araştırma cirosu % 11.8 artışla 413 milyon TL, olarak gerçekleşti.

37 araştırma şirketinin katıldığı raporun sonuçlarında, çalışan başına üretilen ciro ise sadece 148 bin TL civarında kaldı.

TÜAD tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

 

2014’te Hedef 500 Milyon...

 

2013 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyümüştü...

Her yıl olduğu gibi geçen yıl da araştırma sektör raporunda araştırmacılara önümüzdeki yılın sektör büyüme tahmini sorulmuştu. Tahmin her yıl olduğu gibi geçen yıl da yanılmadı ve  % 12 büyüme oranına ulaşıldı.

ESOMAR ve TÜAD (Türkiye Araştırmacılar Derneği) işbirliği ile Arsan Danışmanlık tarafından hazırlanan Araştırma Sektör Büyüklüğü raporu sonuçlandı. Rapora göre 2013 yılı Türkiye araştırma cirosu % 11.8 artışla 413 milyon TL, olarak gerçekleşti.

ESOMAR, her yıl tüm ülkelerin ESOMAR temsilcileri kanalı ile dünya araştırma pazarı büyüklüğünü hesaplamak için bir çalışma yürütüyor ve sonuçları Global Market Research adıyla yayınlıyor.

"Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü" raporu da, her yıl olduğu gibi, ESOMAR soru formuna yapılan bazı eklemelerle sektördeki firmalardan toplanan bilgilerle oluşturulmakta .Bu yıl araştırmaya rekor katılım gerçekleşti ve 37 araştırma şirketi; 24 Tüzel TÜAD üyesi, 6 bireysel üye ve 7 üye olmayan firma, bilgilerini paylaştı. Ulaşılan toplam ciro rakamı  TÜAD Yönetim Kurulu tarafından sektörün bilgi paylaşmayan bölümü için yapılan tahminlerle son haline getirildi.

Bu yıl sektör cirosunun %86 sı kantitatif, % 12 si ise kalitatif projelerden geldi. Çalışan başına üretilen ciro ise sadece 148 bin TL civarında kaldı.

Cironun % 8’i yurt dışında gerçekleşti, geçen yıl bu rakam % 6 idi.

Bilgi için

Türkiye Araştırmacılar Derneği

Pınar Trana 0212 249 23 19 / pinar.trana@tuad.org.tr