Gündem

Türkiye AB’ye güvensizlikte İslam ülkelerini bile 7'ye katladı!

Türkiye, AB ve BM gibi birlik ve örgütlere güven anketinde sınıfta kaldı. Türk halkının AB'ye duyduğu güvensizlik ankete katılan Müslüman ülkelerin ortalamasının 7 katı çıktı

04 Ekim 2013 20:55

İnan Ketenciler

Açık Toplum Vakfı hazırladığı “Yalnız ve Endişeli Ülke Türkiye” adlı raporda, yapılan araştırmaların Türk halkının Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e güvensizlikte birçok ülkeyi geride bıraktığı vurgulandı. Araştırma, Türkiye’de Avrupa Birliği’ne duyulan güvensizliğin, anketin yapıldığı İslam ülkelerinin 7 katı olduğunu ortaya koydu. Türkiye, 24 ülke arasında yapılan araştırmadaki “uluslararası hukuka güven” anketinde de sondan üçüncü oldu. Türk halkının “güvensizliğinden” ABD de payını aldı.

Uluslararası ilişkiler uzmanları Dr. Emre Erdoğan, Prof.Dr. Gencer Özcan, Prof.Dr. Kenan Çayır ve Prof.Dr. Orhan Tekelioğlu’nun Açık Toplum Vakfı için yaptığı araştırma, son aylarda kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu olan “Türkiye’nin yalnızlığı” tartışması hakkında ipuçları verecek veri ve saptamalar içeriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Emre Erdoğan’ın kaleme aldığı, “Türkiye’nin Yalnızlığı: Karşılaştırmalı Kamuoyu Araştırmalarının Özet Değerlendirmesi” başlıklı makalede, uluslararası kamuoyu araştırma şirketi PIPA-WPON tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına yer verildi.

 

AB’ye Müslüman ülkelerden 7 kat daha güvensiziz

 

32 ülkede yapılan Avrupa Birliği’ne güven araştırmasında, Türk halkında AB’ye güvenmeyenlerin sayısı güvenenlerden 38 puan fazla çıktı. Böylece Türkiye, eksi yüzde 38 ile Avrupa Birliği’ne güvensizlikte 32 ülkenin yüzde eksi 8,8’lik ortalamasının 4 katından fazla bir skora sahip oldu. Türkiye’nin AB’ye güvensizlik oranı, Batı karşıtlığının yüksek seviyelerde olduğu Mısır, Irak ve Pakistan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin yüzde 5,2’lik ortalamasının 7 katından fazla oldu.

Türkiye Birleşmiş Milletler’e duyulan güvende de son sıralarda yer aldı. BM’ye güven araştırmasında Türkiye, yüzde eksi 36,9’luk oranla 56 ülke arasında BM’ye en çok güvenmeyen 8. ülke oldu. Türkiye BM’ye güvensizlikte yüzde eksi 17,1 ortalamaya sahip Müslüman ülkeleri de ikiye katladı.

 

‘Hükümet uluslararası hukuka rağmen hareket edebilir’

 

Yapılan araştırma, Türk halkının uluslararası hukuka güvensizlikte de ilk sıralarda yer aldığını ortaya koydu. Araştırmada, görüşülen kişilerden hükümetlerinin ne pahasına olursa olsun uluslararası hukuka uyması mı yoksa ülkenin çıkarına olmadığı durumlarda uluslararası hukuk kurallarını yok sayması mı gerektiği konusunda fikir belirtmeleri istendi. 24 ülkede yapılan araştırmada, Türkiye uluslararası hukuka saygı anketinde, 0 puan ile sondan üçüncü sırada yer aldı. Uluslararası hukuka saygı anketinde Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler ise Pakistan ve Meksika oldu.

 

ABD’ye güvensizlikte ikinci Türkiye

 

Raporda, 2010 tarihli PEW Global çalışmasındaki “olumlu ABD algısı” anketine de yer verildi. Bu araştırmada da Türk halkının sadece yüzde 19’unun ABD hakkında olumlu görüşe sahip olduğu ortaya çıktı. Türkiye bu oranla, 21 ülkede yapılan araştırmada Mısır’ın ardından ABD algısının en olumsuz olduğu ikinci ülke oldu.