Gündem

'Metin Lokumcu kimyasal gaz yüzünden öldü!'

Türk Tabipleri Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu, Hopa'daki olaylarda hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili rapor hazırladı.

13 Şubat 2012 19:19

 

T24- Türk Tabipleri Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu, Mayıs ayında meydana gelen Hopa'daki olaylarda hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili bir rapor hazırladı. Raporda "Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.
 
Türk Tabipleri Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu, Mayıs ayında meydana gelen Hopa'daki olaylarda hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili bir rapor hazırladı. Bugüne kadar yapılan otopsi ve oluşturulan raporlar esas alınarak hazırlanan rapor Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan tarafından açıklandı. Basın toplantısıyla yapılan açıklamaya TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tunçalp Demir ile Pataloji ve Adli Tıp Uzmanı Uzman Dr. Ümit Ünüvar katıldı. 
 

342 avukat TTB'ye başvurmuştu

 
TTB 2. Başkanı Aktan, raporun konusunda uzman isimler tarafından hazırlandığını söyledi. Aktan, Metin Lokumcu'nun ölümünün ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda ölümün akciğer ve kalp rahatsızlığı sonucu olduğuna işaret edildiğini söyledi. Ancak, Lokumcu'nun ailesi adına harekete geçen 342 avukatın TTB'ye başvurarak bir bilimsel rapor hazırlanmasını istediğini belirtti. 
 
Konuyla ilgili olarak, TTB Bilimsel Araştırma Kurulu'nun toplanarak eldeki otopsi raporuna ve diğer verilere dayanarak bilimsel bir rapor hazırladığını kaydetti. Aktan, araştırmada Lokumcu'nun kalp krizi geçirmesinin nedenleri ile yoğun kimyasal gaza maruz kalma arasında bir nedensellik bağı olup olmadığına bakıldığını söyledi. 
 

'Bu tür gazlar yasaklanmalı'

 
Buna göre, TTB'nin hazırladığı bilimsel araştırma kurulu raporunda, kişinin ölümüne neden olacak düzeyde bir kalp hastalığı ya da bir akciğer hastalığı olmadığı, otopsi raporu sonucunda bildirildigi gibi kendisinde mevcut bir hastalık sonucu ölmediğine işaret edildi. Raporda ayrıca, kişinin stresli bir ortamda kimyasal gaza maruz kaldığı, ölümün kimyasal gazın akciğerde hasar, solunum yetersizliği, akciğer ödemi ve bunların tetikleyebileceği ventriküler fibrilasyondan kaynaklanabileceği söylenerek, "Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi. 
 
Aktan, "TTB'nin Bilimsel Araştırma Kurulu'nun Metin Lokumcu ile ilgili hazırladığı rapor, toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasıyla ölüm arasındaki nedensellik bağını ortaya koymasıyla bir ilktir ve bilimsel literatür açısından da son derece önemlidir " dedi. Aktan, TTB'nin beklentisinin ise, davanın bilimsel gerçekler doğrultusunda ciddiyetle yürütülmesi, gaz kullanımı konusunda sorumluluğu olanların cezalandırılması gerektiği ve bu tür gazları yasaklanması olduğunu söyledi. 
 

'Otopsi bulguları yanlış yorumlanmış'

 
Konuyla ilgili konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Trabzon Morg İhtisas Dairesinde yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkan bulguların yanlış yorumlandığını belirtti. Fincancı, "Akciğerde çok ciddi bir ödem yani çok ciddi bir sıvı birikimi saptamış olmalarına rağmen, bir akciğer ağırlığının neredeyse iki katına ulaşmış tek bir akciğer, bunu değerlendirme konusunda eksik kalmışlar. Yalnızca onlar mı eksik kalmış? Yalnızca onlar eksik kalmamış. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurumu da bir rapor düzenledi ve gönderdi mahkemeye. Onlar da eksik kalmış" dedi. Fincancı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'ndaki atamaların da bilimsel ve nesnel ölçütlere dayanmadığını aktardı. 
 
Fincancı, " Eğer dayanmış olsaydı 818 gramlık akciğeri değerlendirme bilgi ve becerisine sahip meslektaşlarım orada çalışıyor olurdu. Demek ki orada böyle meslektaşlarımız çalışmıyor. Demek ki onların orada çalışması uygun görülmüyor. Çünkü pervasızca gaz bombası atabilmek ve bunun üzerini örtebilmek hedefleniyor. Aslında devlet eliyle gerçekleştirilen şiddetin ört bas edilmesinde de araç olarak kullanılıyorlar. O yüzden onlara da çağrımdır. Lütfen araç olmaktan vazgeçcinler böyle uygulamalarda. Bu gerçekten hepimiz adına üzücüdür" dedi. Pataloji ve Adli Tıp Uzmanı Uzman Dr. Ümit Ünüvar ise, bugüne kadar medyadan bilindiği kadarıyla biber gazından ölenlerin sayısının 10'un üzerinde olduğunu kaydetti.