Ekonomi

Türk-İş'ten işsizlik sorununa 'çocuksuz' çözüm

Türk-İş işsizlik sorununun çözümü için bir rapor hazırladı.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Türk-İş tarafından hazırlanan raporda, işsizlik sorununun çözümü için ülke genelinde nüfus artış hızını düşürecek ciddi bir çalışma başlatılması gerektiği belirtildi.


Konfederasyon işsizliğe karşı alınması gereken önlemlere ilişkin ''Türkiye'de İstihdam ve İşsizliğin Önlenmesi'' başlıklı bir rapor hazırladı.


Raporda, çok boyutlu olan istihdam ve işsizlik sorununa karşı izlenecek politikaların geniş odaklı ve kapsamlı olması gerektiği ifade edildi.


Türk-İş'in raporuna göre, işsizliğe karşı izlenmesi gereken politikalar ve alınması gereken önlemlerden bazıları şöyle sıralandı:


''-İnsana öncelik veren ekonomik ve sosyal politikalar benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

-Özel kesim için özendirici, kamu kesimi için yönlendirici, bölgesel ve sektörel bağlantıları etkin bir şekilde oluşturmuş ve demokratik katılıma açık planlama süreci bir an önce başlatılmalıdır.

-Ekonominin büyüme oranlarında istikrarın sağlanması, ekonomik kararların kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ile uyum göstermesi ve kararların süreklilik taşıması gerekmektedir.

-İstihdam yaratmaya özen gösteren bir büyüme politikası zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır.'Nüfus artış hızını düşürmek için ciddi çalışma başlatılmalı'-Nüfus artış hızı düşürülmelidir. Nüfus artış hızı, istihdam ve işsizlik sorununun çözümlenmesinde stratejik bir faktördür. Bu nedenle ülke genelinde nüfus artış hızını düşürmek amacıyla ciddi bir çalışma başlatılmalıdır. Yapılacak çalışmalar şekilsel değil, eğitici ve yol gösterici olmalıdır. Hızlı nüfus artışına karşılık, nispeten zayıf gelişme hızı istihdam sorununun temel iki boyutudur. Bu yönde yapılması gereken, gelişme hızını uzun dönemde nüfus artış hızından yüksek düzeyde gerçekleştirmektir.

ETİKETLER

haber