Ekonomi

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KRİZE DİRENÇ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 13:59

-TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KRİZE DİRENÇ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Deloitte tarafından hazırlanan ''Türkiye Finans Sektörü Raporu–Küresel Kriz Yörüngesinden Çıkış'' adlı rapor, Türkiye finans sektörünün küresel mali krize direnç gösterdiğini ortaya koydu. Türk finans sektörünün kriz dönemdeki performansının ele alındığı raporda, Türk bankacılık sektörünün güçlü aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri sayesinde bu dönemden, diğer sektörlere ve yurt dışı örneklerine oranla daha az etkilendiği belirtildi. Türk finans sektörünün toplam aktiflerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan bankacılık sektörünün yanı sıra, sektörün diğer önemli lokomotifleri olan sigortacılık, bireysel emeklilik, faktoring, tüketici finansmanı ve finansal kiralama sektörlerinin küresel krize nasıl yanıt verdiklerini yurtdışı ve yurtiçi sektör dinamikleri ışığında inceleyen raporda, küresel krizin özellikle 2009 yılı ilk çeyreğinde reel sektörü büyük ölçüde etkilediği ve bu olumsuz etkilerin yıl geneline yayıldığı, ancak küresel büyüme öngörüleri paralelinde Türkiye ekonomisi açısından da olumlu görüşler hakim olduğu ifade ediliyor. Türkiye ekonomisinin, 2010 yılında yüzde 3,7 civarında büyüyeceği, 2011 yılından itibaren ise büyümenin ivme kazanacağı öngörülüyor. Türk finans sektörünün yüzde 79'unu bankalar, yüzde 3'ünü sigorta şirketleri, yüzde 1'ini bireysel emeklilik ve hayat şirketleri, yüzde 11'ini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın varlıkları ve geri kalan yüzde 6'sını da finansal kiralama, faktoring, tüketici finansmanı, menkul kıymetler ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketlerinin oluşturuyor.  Finans sektörün toplam aktif büyüklüğü 2009 yılının üçüncü çeyreğinde ise 2008 yılı sonuna göre yüzde 7,6 artarak 1 trilyon 6 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Türk Bankacılık sisteminin, gelişmiş ülkelerdeki bir çok büyük bankanın milyarlarca dolar zararla kapattığı 2009 yılının ilk 3 çeyreğinde, karlılık performansında rekorlar kırdığının altı çizilen raporda bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin, Aralık 2009 itibariyle 2008 yıl sonuna göre yüzde 14 artarak 834 milyar liraya yükseldiği bildirildi. Bankacılık sisteminin aktif büyüklüğünün yüzde 92,8'ini oluşturan mevduat bankaları, yılı yüksek karlılık oranları ile kapadılar.