Dünya

TUNUSLULARI KIZDIRAN AİLE PARİS (A.A)

17 Ocak 2011 12:28

-TUNUSLULARI KIZDIRAN AİLE PARİS (A.A) - 17.01.2011 - Hayat pahalılığı ve işsizlikle boğuşan genç ve diplomalı Tunusluları öfkelendirenlerin başında, ayaklanmalarla ülke dışına kaçmak zorunda kalan devrik Devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ikinci eşi Leyla Bin Ali'nin geniş ailesinin ülke kaynaklarını kontrol altında tutarak kendi yararına kullanmasının bulunduğu söyleniyor. Uzmanlar, Tunus'taki iş çevrelerinin yarısının, evlilik yoluyla Bin Ali ailesiyle bir akrabalığının bulunduğunu ve çoğunun da bu akrabalıktan geniş ölçüde faydalandığını belirtirken, Tunusluların asıl öfkesine Bin Ali'nin eşi Leyla Bin Ali ve kalabalık ailesi Trabelsiler'in yol açtığına dikkat çekiliyor.  Trabelsi ailesinin elinde bulunanlar arasında büyük araziler, ithalat ve ihracat, gayrı menkul sektörü, bankalar, telefon şirketi, basın, internet hizmeti, gümrük sayılıyor.  ''Tunus'ta baskının siyasi ekonomisi ve itaatin gücü'' adlı kitabın yazarı Beatrice Hibou, bu geniş ailenin üyelerinin başkalarının sırtından geçinme durumunda olduğuna ve iktidardaki pozisyonlarını zenginlikten mümkün olan en fazla biçimde yararlanmak için kullandıklarını anlatıyor. Tunusluların dediği gibi ''Aile'' aslında öncelikle 1992'de Bin Ali ile evlenen Leyla Trabelsi'nin ailesini tanımlıyor. 10 kardeş ve onlarca yeğen. Trabelsiler'in, 7 kardeşi olan devrik başkan Bin Ali'nin ailesinin de önüne geçen önlenemez yükselişi 90'lı yılların ortalarına rastlıyor.  ''Kartaca Naib'' kitabının yazarlarından Nicolas Beau, Leyla Bin Ali'nin ''mütevazı bir çevreden gelen ve entelektüel kapasitesi sınırlı'' ailesini kilit görevlere yerleştirmeye başladığını belirtiyor. Hibou, farklı biçimlerde uygulamaya koyulan yöntemlerle paraların cebe indirildiğini anlatırken, ''özelleştirmeler sırasında sembolik rakamlara satın alınan kurumlar daha sonra sanayici ve işadamlarına satılıyor. Trabelsi çetesi yabancı yatırımlardan komisyon alıyor ve kimi kamu işlemlerinde arabuluculuk yapıyor, gümrüğü ve kaçakçılığı elinde bulunduruyor'' ifadesini kullandı. Bunu yapmak için patronların kızlarıyla ''çıkar evliliklerini'' çoğaltan ailenin, işi kendisine rakip gibi görünenleri caydırmak, tehdit ya da taciz etmek için polis teşkilatından unsurları da kullanmaya kadar götürdüğünü belirten Beau, Leyla Bin Ali'nin kardeşi Belhassen Trabelsi'nin büyük çaplı yolsuzluklarıyla tanındığını anlattı.  Trabelsi ailesinin malları arasında havayolu şirketi, oteller, radyo istasyonu, otomobil montaj fabrikası, gayrımenkul şirketi sıralanırken, Nicolas Beau, yaşananları, ''Bu, Tunus halkını, burjuvazisini, sanayicilerini ve orta sınıfını çileden çıkaran şey, doymak bilmezlik, beceriksizlik ve tehdit idi'' diyerek özetliyor. Genç nüfusun yüzde 30'unun işsiz olduğu ülkede insanların bu noktaya gelmesinde burs ve iş verilirken de eş dost kayırıcılığı yapılmasının payı olduğu belirtiliyor.