Gündem

TRT'nin indirimli tarifelerine durdurma

Danıştay, TRT'nin, ülke tanıtımı, eğitim, kültür ve güvenlik amacıyla belli kurumlara indirimli tarife uygulanmasını durdurdu

19 Mart 2009 02:00

Danıştay, TRT'nin, ülke tanıtımı, eğitim, kültür ve güvenlik amacıyla belli kurumlara indirimli tarife uygulanmasını durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, TRT'nin hak sahibi olduğu program ve program materyalleri ile kurum personelinin hizmetlerinden Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde, ticari nitelik taşımaksızın, ülke tanıtımı, eğitim, kültür ve güvenlik amacıyla yararlanmada belli kurumlara
indirimli tarife uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurdu.

Basın-Sen, 8 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 10. Dairesi, TRT'nin hak sahibi olduğu program ve program materyalleri ile kurum personelinin hizmetlerinden Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde, ticari nitelik taşımaksızın, ülke tanıtımı, eğitim, kültür ve güvenlik amacıyla yararlanmada belli kurumlara indirimli tarife uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, ilgili yasa maddelerine göre, kurumun hak sahibi olduğu program ve program materyalleri ile kurum personelinin hizmetlerinden Bakanlar Kurulunca belirlenecek kişi ve kuruluşların ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmak suretiyle yararlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisinin, kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan yönetim kuruluna ait olduğu konusunda bir duraksama bulunmadığı belirtildi.

Kurumun hak sahibi olduğu program ve program materyalleri ile kurum personelinin hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisini genel müdürlük makamına veren dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı kaydedildi.