Özel Dosya

TOKİ Yedikule Gazhanesi’ni sattırmak istiyor

TOKİ’nin, Yedikule sahilinde bulunan eski Gazhane arazisinin satılmasıyla ilgili İstanbul...

03 Eylül 2010 03:00


MEHMET DEMİRKAYA T24


TOKİ’nin, Yedikule sahilinde bulunan eski Gazhane arazisinin satılmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne  yaptığı teklif, Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. TOKİ’nin teklifiyle ilgili dosya, “yeniden değerlendirilmek üzere” müdürlüğüne iade edildi.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) başvurarak, Belediye’nin mülkiyetinde bulunan Yedikule Gazhanesi’nin arazisi ve onun bitişiğinde bulunan TOKİ’ye ait arazinin birlikte satılmasını istedi.

“Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yapılması ve bu konuda protokol hazırlanmasını içeren TOKİ teklifi Belediye Meclisi’ne sunuldu. Konuyla ilgili olarak Meclise sunulan raporda şöyle deniyor:

“TOKİ tarafından İstanbul İli, Fatih İlçesi yenileme alanı içinde yer alan T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Fatih ilçesi, 1256 ada, 11 parsel sayılı 78.475,06 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile Fatih İlçesi 2384 ada 3 parsel sayılı 41.198 m2 yüzölçümlü taşınmazların en etkin şekilde, birlikte değerlendirilerek ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’ yöntemi ile ihale edilmesine yetki verilmesi ve taslak protokole ilişkin görüşümüzün TOKİ' ye bildirilmesi talep edilmektedir”.

Eski Gazhane arazisi, Yedikule Surları’nın bitişiğinde bulunuyor. Marmaray’ın Kazlıçeşme’de yapılacak yüzeye çıkış istasyonunu yakınında bulunan Gazhane arazisi, TOKİ’ye ait arazinin yaklaşık iki katı. Satış ile elde edilecek gelirin hisseler oranında paylaşılmasını içeren TOKİ’nin teklifi, şimdilik kabul edilmedi. Belediye Meclisi, teklifle ilgili hazırlanan raporu kabul de etmedi redde etmedi. Teklifle ilgili rapor, “yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi” uygun bulundu.