Ekonomi

TMSF, mevduat sigortası tutarını yeniden değerleme oranında arttıracak

16 Aralık 2021 11:00

Bankalarda gerçek kişiler adına açılmış olan ve çek keşidesi dışında ticari işlemlere konu olmayan TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden hesapların mevduat sigortası tutarları TMSF tarafından her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak.

TMSF’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile tasarruf mevduatı sigorta fonunca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte ek ve değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutar, takvim yılı başından geçerli olmak üzere TMSF tarafından artırılacak.

"Dijital Ortam"

TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden; tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ile katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150 bin TL’ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında bulunuyor.

Yönetmelikle, dijital hizmet vergisi kanununda “çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlanan “Dijital Ortam” tanımı da yönetmeliğe eklendi.

Yönetmeliğin 10. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, bankalar, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği TMSF tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde ve dijital ortamda ilan etmek zorunda olacaklar.

Yönetmeliğin mevduat sigortasının belirlenmesine ilişkin hükmü 1 Ocak 2022 tarihinde, diğer hükümleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.