Ekonomi

TELSİM'DE TÜRKİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVAYA RET İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2010 15:20

-TELSİM'DE TÜRKİYE ALEYHİNE AÇILAN DAVAYA RET İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Ürdün asıllı Hollanda vatandaşı Saba Fakes'in Telsim'in Vodafone satışı nedeniyle zarara uğradığı iddiasıyla ''Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez'' (ICSID) nezdinde Türkiye aleyhine açtığı dava reddedildi. TMSF açıklamasına göre, 2007 yılında Saba Fakes tarafından Telsim'in hissedarı olduğu ve Telsim varlıklarının TMSF tarafından Vodafone'a satışı nedeniyle zarara uğradığı iddiasıyla, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID nezdinde 19 milyar dolar tazminat istemiyle başlatılan tahkim yargılaması, Hakem Heyeti'nin 14 Temmuz 2010 tarihli kararıyla TMSF ve Türkiye lehine sonuçlandı. Davacı Saba Fakes, Telsim hisselerinin yaklaşık yüzde 67'sini satın alarak Türkiye'de yatırım yaptığını ve Telsim'in TMSF'ye devri ve sonrasında Vodafone'a satışı sonucunda Hollanda ile Türkiye arasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşmasının ihlal edildiğini iddia etmişti. Davayı Türkiye adına takip eden TMSF ise esasen Saba Fakes'in Telsim hisselerini satın almadığını, hisse satışına ilişkin belgelerin tamamen Uzan'ların bilgi ve talimatı altında geçmiş tarihli olarak düzenlenmiş kağıtlardan ibaret olduğunu ve bu nedenle ortada gerçek anlamda bir yatırım ve yatırımcının bulunmadığını, Davacı Saba Fakes'in arkasında aslen Uzan'ların olduğu savunmalarını ileri sürmüştü. Açıklamada, davaya bakan ICSID Hakem Heyeti'nin, ortada gerçek anlamda bir uluslararası yatırım bulunmadığını, davacı Saba Fakes'in de gerçek bir yatırımcı olmadığını ve ICSID'in söz konusu davada yetkisinin bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verdiği bildirildi.

ETİKETLER

haber