Gündem

TBMM'de tartışmalı iç güvenlik yasası mesaisi başlıyor

CHP, MHP ve HDP düzenlemeye muhalefet şerhi düştü

01 Şubat 2015 23:50

TBMM bu hafta 30 maddelik Maden Kanunu'nun tamamlamasının ardından CHP, MHP ve HDP'nin muhalefet şerhi düştüğü 'iç güvenlik' paketini görüşecek. 132 maddelik tasarı temel kanun olarak bölümler halinde alınacak. HDP, İçişleri Komisyonu'ndan geçen düzenlemeye Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, AB Uyum Komisyonu'ndan geçerken Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü tarafından şerh koydu. Altan Tan, karşı oy yazısında "Tasarı; polise öldürme yetkisini vermektedir. Tasarı, polisin attığı her kurşunu baştan itibaren cezasız bırakacak hükümler içermekte bu yönüyle de polis cinayetlerinin yasal hale getirmenin alt yapısını oluşturmaktadır" dedi. Tasarının, kitlesel gösterilerde polisin kullandığı kimyasal gaz ve boya kullanımını meşru kıldığına dikkat çekti. Ertuğrul Kürkçü'de muhalefet şerhinde, "Tasarı, polisin attığı her kurşunu baştan itibaren cezasız bırakacak hükümler içermekte, siyasi iradenin de hem Ethem Sarısülük davasında hem de Berkin Elvan’ın öldürülmesi olayında olduğu gibi güvenlik güçlerinin yani yaşam hakkını ihlal eden devlet güçlerinin bizzat yanında, onları cesaretlendiren ve arka çıkan tavrıyla polis cinayetlerinin yasal hale getirmenin alt yapısını oluşturmaktadır" dedi.

 

Gösteri ve yürüyüşlerde
yüzünü kısmen kapatanlara

 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, kolluk amirinin yazılı, acele hallerde sözlü emriyle kişinin üstünün, eşyası, aracının aranabiliceğini hükme bağlıyor. Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, "havai fişek, molotof, demir bilye ve sapan", bulundurulmayacak ve taşınmayacak. Polis; okul, kamu binası, ibadethane gibi yerlere molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı silah kullanabilecek. Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen yürüyüşlerde, yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

 

30 maddelik maden yasası geçiyor

 

İç güvenlik mesaisinden önce Genel Kurul'da 23. maddede yarım kalan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri var. CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, tasarının Soma ve Ermenek kazalarından sonra Madencilik sektörünün güncel ve orta vadeli sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğunu söylerken HDP'li Levent Tüzel, "Kamu eliyle işletilmediği sürece bu felaketlerin devam etmesi söz konusu. Redevans devam ediyor" dedi.

 

CHP'li Değirmendereli: Küçük ve orta
ölçekli madenciliğin önü kapanıyor

 

Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin Maden Kanunu'ndaki dikkat çektiği sakıncalar şöyle;

. Tasarı 2014 yılında yaşanan talihsiz kazaların sonucunda alelacele çıkartılan 11 Eylül 2014 tarihli torba yasanın getirdiği sorunları çözememektedir. Sigorta primlerinin 2 katına çıkması, kıdem tazminatının %100 artması, çalışma saatlerinin işletmeciliğin gerçeklerinden uzak tespit edilmesi gibi yeraltı maden işletmelerine ağır yük getiren, ithal kömür ile rekabet etme imkanının ortadan kaldıran yasal düzenlemelere bir iyileştirme getirmemektedir.

. Yaşanan olumsuzluklar Madencilik sektöründe kabuk değişikliğini gerektirmektedir.

. Bu yasa tasarısında Ruhsat bedelleri cezaları artırılmış, madencinin yükümlülükleri ağırlaştırılmıştır. Küçük ve orta ölçekli madenciliğin önü kapanmıştır. Halbuki gerekli güvenlik ve teknolojik yenileme sağlanarak bu işletmelerin ekonomiye ve istihdama katkısı sürdürülmelidir.

. ‘’Yetkilendirilmiş tüzel kişiler’’ yapısı oluşturulmuş, Mühendislerin kendi nam ve hesaplarına çalışmalarının önü kapanmıştır.

. işletme ruhsat bedellerinden alınan %70 hazine payı %30 çevre uyum payı olarak düzenlenmiştir. Çevre uyum payına oranının artırılarak, terkedilen maden işletmelerinin daha başarılı çevre düzenlemesi yapılması sağlanması gibi, çevreyle uyumlu teknolojilerle yapılan üretime destek olması sağlanmalı.

Madencilik sektörü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en yüksek istihdam sağlayan, ekonomik dışa bağımlılığımızı azaltan en önemli sektördür ülkemizde. Bir maden işçisi ayrı alanlarda 12 kişiye ek istihdamı sağlamaktadır. Bugün 22 bini yeraltında olmak üzere 70 bin maden işçisi çalışmaktadır.

Sektörü destekleyerek hem istihdamı artırıp hem de ekonomideki payını artırmak için gerekli alt yapıyı bu yasa sağlamamaktadır.

Yasa gerek Soma Komisyonunun önerilerini gerekse 2010 yılında TBMM’de kurulan Madencilik Sorunlarını Araştırma Komisyonu Raporunun önerilerini dikkate almadan, sektörle yeterli müzakereler yapılmadan hazırlanmıştır. Bu nedenlerle yasanın çıkmasından özel beklentileri olan kesimlerin dışından sektöre önemli katkısı olmayacaktır.

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de tasarının geçtiğimiz hafta genel kurul görüşmelerinde şunları söylemişti:

Maden Mühendisleri Odası, 16 bin üyeli oda bu Komisyon çalışmalarına katılıyor yasa değişikliği görüşülürken, önergeler veriyor 20 değişik alanda ama hiçbiri-sini Hükûmete dinletmek mümkün olmuyor. "Ölümleri engelleyebilecek mi?" diye sorumuz... Elbette, engellemeyecek çünkü bu, kamu eliyle işletilmediği sürece bu felaketlerin devam etmesi söz konusu. Neden? Çünkü redevans devam ediyor.