Gündem

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na şikâyetlerde ilk sırayı cezaevleri, yargı ve sağlık paylaştı

Komisyona işkence yasağı hakkında 44 başvuru yapıldı

07 Şubat 2019 14:58

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yeni dönemde yapılan başvuruların en önemli bölümünün yargılama alanıyla ilgili olması dikkati çekti. Komisyona, tutuklu ve hüküm hakları için 831 başvuru olurken, adil yargılama hakkı için 161, sağlık ve hasta hakkı için 110 başvuru yapıldı.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'ndan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sorusuna verilen yanıtlara göre, 27. yasama döneminde komisyona 407 tanesi milletvekillerinden olmak üzere toplam 1432 başvuru  yapıldı. Bunlardan 85’i çeşitli gerekçelerle işleme alınmadı. Başvurularla ilgili yazışma yapılan kurum sayısı 1226 oldu.

30'a yakın hak ihlali içerikli başvurular yapılması da dikkati çekti. İşkence yasağına ilişkin 44, kötü muamele 43, yaşama hakkı 19, yerleşme ve seyahat özgürlüğü 12, engellilerin hakları 10, mülkiyet hakkı 7, ayrımcılık  yasağı ihlali konusunda 9 başvuru yapıldı.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na en çok yapılan başvurular sırasıyla şöyle:

Tutuklu ve hükümlülerin hakları -831

Adil yargılama hakkı-161

Sağlık ve hasta hakkı- 110

Diğer haklar- 57

İşkence yasağı-44

Kötü muamele-43

Çalışma ve sözleşme özgürlüğü -30

Çalışma hakkı-27

Sosyal güvenlik hakkı-22

Yaşama hakkı-19

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü -12

Engellilerin hakları -10

Mülkiyet hakkı- 7

Ayrımcılık  yasağı- 9

Kamu hizmetlerine girme hakkı- 8

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı-7

Hak arama hürriyeti -6

Eğitim ve öğrenim hakkı- 6

Dilekçe hakkı- 6

Aile kurma ve ailenin korunması- 4

Çocuk hakları-3

Özel hayatın gizliliği- 2

Uyrukluk hakkı-2

Düşünce ve İfade özgürlüğü -.1

Konut dokunulmazlığı-1

Adli hata sonucu tazminat hakkı-1

Sığınma hakkı-1

İhraç, sınırdışı veya iade etme yasağı -1

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı- 1

Çeşitli gerekçelerle işleme alınmayanlar 67

Ad, soyad, ikametgah bulunmadığı için işleme alınmayanlar- 4

Belli konuyu ihtiva etmediği için işleme alınmayanlar- 14

Toplam işleme alınmayanlar: 85