Gündem

TBB'NİN ANAYASA MAHKEMESİ ADAY ADAYLARI ANKARA (A.A) 

05 Ekim 2010 13:58

-TBB'NİN ANAYASA MAHKEMESİ ADAY ADAYLARI  ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Türkiye Barolar Birliğinin (TBB), Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday adayları belirlendi. Anayasa Mahkemesi üye aday adayı başvuru ve ekli belgelerinin TBB Başkanlık Divanınca incelenmesi sonucu belirlenen ve şartları adaylık için uygun olan 36 avukatın isimleri, TBB'nin internet sitesinde yayımlandı. TBB'nin aday adaylarının isimleri şöyle: ''Hasan Akbay, Celal Mümtaz Akıncı, Kemal Akkurt, Mehmet Emin Aktar, Ayhan Akyiğit, Mehmet Cumhur Arıkan, Şakir Balcı, Cemil Can, Ayhan Candan, Adil Demir, Ali Dilber, Dilek Doğu, İlker Hasan Duman, Şefika Ekizoğlu, Mehmet Şirin Erdoğan, Ahmet Ergin, İbrahim Gazioğlu, Ahmet Sümer Germen, Metin Gezmişoğlu, Mine Gizbili, Zeki Hacıibrahimoğlu, Sadullah Kara, Elvan Kayadeniz, Mustafa Celil Kayıket, Celal Köseoğlu, Muzaffer Mavuk, Vacit Öktem, Ali Sarıgül, Atilla Saver, Sait Sever, Hüryaşar Ziyaettin Sezer, Gani Engin Ulusoy, Güran Yahyaoğlu, Mehmet İbrahim Yalçın, Abdulkerim Yenil, Necdet Yıldırım.''