Gündem

TBB, GENÇLERE ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI KINADI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 12:19

-TBB, GENÇLERE ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMASINI KINADI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Barolar Birliği (TBB), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle toplantısını protesto etmek isteyen öğrencilere müdahale edilmesini kınayarak, sorumluları hakkında idari ve cezai takibat yapılmasını talep etti. TBB'den yapılan açıklamada, toplanma, gösteri yürüyüşü düzenleme ve yapma hakkının, modern siyasi demokrasinin varlığı bağlamında, yurttaşların en geniş anlamıyla siyasal meseleler hakkında, ciddi bir ceza tehdidi ve korku altında olmaksızın, rejimin, sosyoekonomik düzenin ve yürürlükte bulunan ideolojinin eleştirisi de dahil olmak üzere, kendi düşüncelerini ifade edebilme hakkı olarak tanımlanan anlatım hakkının, ifade özgürlüğünün özel bir türü olduğu belirtildi. Düşüncelerin buluşması ve değişimi ile ortak çıkarları savunmak için silahsız ve saldırısız olarak bir araya gelmek suretiyle belli fikir ve kanaatler çerçevesinde kamuoyu oluşturmayı veya siyasal karar organlarını etkilemeyi amaçlayan bu hakkın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile düzenlendiği ve güvence altına alındığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:  ''Anayasal ve demokratik bu hakkı kullanmak amacıyla bir araya gelen üniversite öğrencilerine yönelik polis tarafından 4 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Dolmabahçe'de kullanılan ve şiddet düzeyine varan orantısız güç, bu hakkı sınırlayan milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korunması amacıyla açıklanamayacak boyuttadır, polise verilen yetkinin sınırları dışındadır ve mutlak bir hak olan insanlık dışı veya onur kırıcı herhangi bir davranışa muhatap olmama hakkına aykırıdır.         Dahası polis tarafından kullanılan bu orantısız güç, Birleşmiş Milletler'in 10 Aralık 1984'te kabul ettiği ve ülkemizin onayladığı 'İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Davranış veya Cezalara Karşı Sözleşme'nin 1.maddesi hükmüne; 'Hiç kimseye işkence veya insanlık dışı veya onur kırıcı bir muamele yapılamaz ...'' diyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesine açıkça aykırı ve yine 'Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları' suç sayan Türk Ceza Yasası'nın 94. maddesi kapsamındadır ve suçtur. Açıklanan nedenlerle ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencisi gençlere yönelik olarak polis tarafından orantısız güç kullanılmasını Türkiye Barolar Birliği olarak kınıyor, sorumluları hakkında idari ve cezai takibat yapılmasını talep ediyoruz.''

ETİKETLER

haber