Dünya

TASARI MECLİS GENEL KURULUNA GELMEDİ WASHINGTON (A.A)

18 Aralık 2010 11:20

-TASARI MECLİS GENEL KURULUNA GELMEDİ WASHINGTON (A.A) - 18.12.2010 - ABD'nin 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanımasını isteyen tasarı, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gelmedi. Ancak ABD Kongresi'nin çalışma süresinin uzatılması nedeniyle tasarısının Meclise gelme ihtimali hala sürüyor.  Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, yeni yılda Cumhuriyetçilerin ağırlık kazandığı yeni meclis göreve başlamadan önce, çalışma süresi yarın bitmesi beklenen Meclise, tasarıyı getirebileceği belirtiliyordu. Tasarı, beklenilenin aksine, bugün Meclis Genel Kuruluna gelmedi. Ancak, Amerikan yönetimi için önemli olan bazı yasa tasarılarının Temsilciler Meclisi ve Senatoda henüz oylanamamış olması nedeniyle Kongrenin çalışma süresinin uzatılması yeni bir durum yarattı.  Buna göre, 21 Aralık Salı gününe kadar çalışmalarına ara veren Temsilciler Meclisi'nin, salı gününden itibaren de kaç gün açık kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Meclisin açık olacağı bu süre içinde Ermeni tasarısının da genel kurula getirilmesi ihtimali hala bulunuyor.  Gerek Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği gerekse ABD'deki Türk kuruluşları bu ihtimalden dolayı Amerikan yönetimi ve Kongre nezdindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.   Amerikan-Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) de Kongrenin çalışma süresinin uzamasının hem yararlarına hem de zararlarına olabileceğine dikkati çekerek, üyelerinden, Pelosi ve Meclisteki Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'i aramaları ve ''tasarının hala genel kurula gelmemiş olmasının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söylemelerini'' istiyor.  Ermeni tasarısı, Temsilciler Meclisinde oylanıp kabul edilse dahi bağlayıcılığı bulunmuyor, sadece tavsiye niteliğini taşıyor. Dolayısıyla tasarının kabulü durumunda bile ABD Başkanı Barack Obama'nın ve devletin, bu tavsiyeye uyması gerekmiyor. -TCA BAŞKANI MCCURDY- Turkish Coalition of America (TCA) Başkanı Lincoln McCurdy, Kongre üyelerine, Temsilciler Meclisine gelmesi halinde, ''Türk-Amerikan ilişkilerine onarılamaz zararlar verebilecek'' Ermeni tasarısına karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da ABD'nin 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak tanımasını isteyen tasarının, ''ABD Kongresinin son çalışma günlerinde gündeme getirilmesini etik bulmadıklarını'' belirterek, ''Bu girişim karşısındaki çalışmalar ara verilmeksizin sürdürülecektir'' dedi.