Ekonomi

Tarımsal nakit kredi limitleri yükseltildi ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 12:29

-Tarımsal nakit kredi limitleri yükseltildi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal nakit kredi limitleri yükseltildi, ipotek ve kefalette de yeni düzenlemeye gidildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamaya göre, ortakların tarımsal nakdi kredi ihtiyaçlarının yeterince karşılanması amacıyla ortaklara tespit edilen kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, 20 bin liraya kadar kredi tespit edilen ortaklara kullandırılmakta olan nakit kredi limiti 5 bin liradan 7 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca 20 bin liranın üzerinde kredi tespit edilen ortaklara ise ek olarak, kredinin 20 bin lirayı aşan kısmının azami yüzde 25'i oranında nakdi kredi kullandırılabilecek. -İpotek Ve Kefalette Yeni Düzenleme  Öte yandan 10 bin liraya kadar kredi kullandırılan ortaklara 2 ortak kefaleti ile 10.001 lira ile 20.000 lira arasında kredi kullanacak ortaklara ise kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde asgari 4 kefil olmak kaydıyla gayrimenkul ipoteği, taşıt aracı/traktör rehni alınmadan kredi kullandırılırken, tarımsal girdi birim fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle kefalet limitleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda ortaklara en az iki ortak ile kredi kullandırma limiti 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi.  Buna göre, 15.001 lira ile 30.000 lira arasında kredi kullanacak kooperatif ortaklarına, Kooperatif Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, ödeme gücü olan en az 4 ortak kefaletiyle veya asgari 2 ortak kefil olmak üzere, ortak olması aranmaksızın 2 memur kefil alınması kaydıyla taşınmaz mal ipoteği ve/veya taşıt aracı/traktör rehni ve/veya banka teminat mektubu alınmaksızın kredi kullandırılabilecek.

ETİKETLER

haber