Ekonomi

Tapu harcına indirim geliyor

Maliye konut, işyeri ve arsaların alım satımında yüzde 3 oranında alınan tapu harcını yüzde 1 veya 1.5'e indirmek için çalışma başlattı.

10 Eylül 2008 03:00

Global ekonomik krizin etkileriyle artan faiz oranları nedeniyle durgun bir dönem geçiren gayrimenkul sektörüne can suyunu bu kez Maliye verecek. Maliye Bakanlığı'nda emlak alım satımında alıcı ve satıcıdan binde 15 (toplam binde 30) oranında alınan tapu harcının binde 5 veya binde 7.5 indirilmesi yolunda bir çalışma başlatıldı. Böylece 100 bin YTL'lik bir arsa veya konut alanlar hala ödedikleri 3 bin YTL yerine harç binde 5 olursa sadece bin YTL ödeyecek (alıcı 500 ve satıcı 500 YTL) eğer harç birde 7.5'e inerse toplam bin 500 YTL ödeyecek. Bütçe dengeleri gözetilerek yapılacak çalışma tamamlanınca önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ardından Meclis açılınca yasalaşması için yasama organına gönderilecek.

Kayıt dışılık önlenecek

Maliye kaynakları arsa, arazi ve konut alım satımında yüksek harç nedeniyle kimsenin gayrimenkulü gerçek fiyattan göstermediğine dikkat çekerek, "Böylece kayıt dışılık ortadan kalkacak" şeklinde görüş bildirdiler. Tapu harcı emlak vergisi oranında veya gerçek alım satım bedeli üzerinden (hangisi yüksekse) gösterilip bunun üzerinden alıcıdan yüzde 1.5 ve satıcıdan yüzde 1.5 olmak üzere toplamda yüzde 3 olarak tahsil ediliyor. Emlak Vergisi oranları ise Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği her 4 yılda bir yeniden belirleniyor ve her yıl bu oranlar Bakanlar Kurulu'nca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor. 

Gayrimenkulün fiyatını düşük gösterene ceza

Maliye bir süre önce çıkardığı yasayla harç tutarını indirdikten sonra hâlâ aldığı gayrimenkulün fiyatını düşük gösterenlere yüzde 25 oranında ceza uygulanacağını ilan etmişti. 6.6.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı 'Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun'un 2. maddesiyle yapılan değişiklikle "Tapuda yapılan satış işleminde emlak vergisinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde aradaki fark tahsil edilir ve yüzde 25 oranında vergi ziyan cezası uygulanır" denilerek düşük bedel göstermenin önü alındı.

ETİKETLER

haber