Gündem

Taksim inşaatı devam edecek

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Taksim'deki kazı sırasında ortaya çıkan tarihi duvar ve dehlizlerin Arkeoloji Müzesi denetiminde kaldırılmasına karar verdi

07 Mart 2013 15:55

Taksim’deki tarihi Topçu Kışlası’nın yeniden inşasına izin veren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun onama kararının ardından, kazı sırasında çıkan tarihi duvarın kaldırılmasına da izin çıktı.

Taksim Meydanı’nda 7/24 devam eden yayalaştırma çalışmaları sırasında bulunan Osmanlı dönemine ait taş örme dış bahçe duvarı ile dışarıdan dikkat çekmemesi ve basının yoğun ilgisi nedeniyle ağzı toprakla kapatılan duvara bağlı 3 tonoz incelendi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden gelen arkeologlar, 1939 yılında yıkılan Topçu Kışlası’na ait olduğu tahmin edilen tonozlarda büyük bir dikkatle çalışma yaptı. Hazırlanan rapor Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na sunuldu. Ön inceleme raporuna göre, kazı alanında yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 16 metre uzunluğunda bir duvar örgüsü olduğu tespit edildi.

Kışla’nın atık su kanalı olduğu tahmin edilen tonozun 1900’lü yıllarda yapıldığı sanılıyor. İstanbul 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Cumhuriyet Caddesi’ndeki kazı sırasında ortaya çıkan tarihi duvar ve dehlizlerin Arkeoloji Müzesi denetiminde kaldırılmasına karar verdi.

Ancak hazırlanan röleve projesini yetersiz bulan Kurul, düzeltme yapılmasını istedi. Kurul, tarihi kalıntılarda kullanılan malzemenin incelenmesi için üzerinden numune alınarak laboratuvara gönderilmesine karar verdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“…İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda tespit edilen ve Geç Osmanlı dönemine tarihlenen set duvarı özelliği gösteren duvar kalıntısı ile gider kanalı olduğu düşünülen kalıntılara ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün raporu ile rölövenin Kurulumuzca incelendiğine; kalıntıların inşa tekniğini anlayabilmek için harç ve sıva örneklerinin alınarak, hazırlanacak rapor ile düzenli duvar örgüsü gösteren kesimde (duvar kalıntısının kuzey ucundan başlayarak yaklaşık 10 m.lik kısım) duvar yapım morfolojisini belgeleyen analitik rölövenin hazırlanmasına, ayrıca harita üzerinde kalıntıların konumunu sabitleyen ölçümlerin yapılmasına, kazılan alanın doğu kesiti içinde görülen duvar parçasının da plana işlenmesine, söz konusu belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kalıntıların kaldırılabileceğine karar verildi."