Dünya

SURİYE'DE OHAL KALKIYOR ŞAM (A.A)

31 Mart 2011 17:49

-SURİYE'DE OHAL KALKIYOR ŞAM (A.A) - 31.03.2011 - Suriye'de, 1963'den beri uygulanan Olağanüstü Hal Yasası'nın (OHAL) yerine Ulusal Güvenlik Yasası hazırlanıyor. Baas Partisi bölge yetkililerinin de yer aldığı bir komite tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ulusal Güvenlik Yasası'nın içeriği belirlenecek. Olağanüstü Hal Yasası'nın yerine uygulamaya konulacak olan Ulusal Güvenlik Yasası'nda, iç ve dış tehdit unsurlarının yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor. Bu çerçevede, OHAL kapsamında yer alan iç tehdit unsurlarının azaltılması ve yeni yasada dış tehdit unsuruna ağırlık verilerek bunların yeniden tanımlanması bekleniyor. Buna göre, OHAL çerçevesinde uygulanan ve halkın tepkisine neden olan tutuklamalar, mahkemeye çıkarılmadan uzun süre tutuklu kalma, ülkenin ve devletin bütünlüğünü hedef aldığı varsayılan davranış ve ifadeler ile kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin sınırlar yeniden saptanacak. Ulusal Güvenlik Yasası'nda, ülke ve millet güvenliği ile terörün yok edilmesine ilişkin düzenlemeler temel unsurlar olacak. Yeni yasanın hazırlanmasına ilişkin komitenin çalışmalarını 25 Nisana kadar tamamlaması öngörülüyor.