Gündem

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 16:32

-SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilen subay ve astsubaylar, yeni garnizonlara 30 Eylül tarihinden sonra katılıyor ve 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına dahil olacak. ''Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Yönetmeliğinin ''garnizon hizmet süresinin hesaplanması''na ilişkin maddesine ''Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme'' ifadesi eklendi. Buna göre, bulundukları garnizonlarda hizmet sürelerini katılışlarına göre 30 Eylül tarihine kadar dolduranlar, kendi isteği ve başka bir erteleme sebebi yoksa, o yılın atama planına alınacak. Bu atamaların geç yapılması veya zorunlu sebeplerden (açığa alınma ve tutukluluk halinin beraatla sonuçlanması, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilme, yurt içi veya yurt dışı kurs, hava değişimi, tedavi, istirahat, tabii afet izni gibi elde olmayan ve belgelenebilen mazeretler) dolayı yeni garnizonlara 30 Eylül tarihinden sonra katılan personel, 31 Aralık tarihi itibarıyla hizmet süresini tamamlıyorsa, o yılın atama planına dahil olacak.  Yönetmeliğin ''tutuklu, hükümlü veya açığa alınanlara'' ilişkin maddesinde de yapılan değişikte, ''herhangi bir sebeple açığa çıkarılanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler ile tutuklananların 120 güne kadar (dahil) süresi bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılacağı'' ifade edildi.  Yönetmelikte ''sıralı hizmet garnizonuna atama ve çıkarılma esasları''na ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, sıralı hizmet garnizonuna ikinci, üçüncü ve müteakip defa gidecekler, sıralı hizmet garnizonu gidiş sırası boş bulunan kıta ve karargah hizmetleri için kadro görevinin rütbe ve kıdem ihtiyaçlarını karşılayan nasıplılar arasından ayrı ayrı oluşturulacak. Sıralı hizmet garnizonuna evvelki gidiş yıllarına göre ve bunlardan bu bölgedeki evvelki hizmet süreleri az olanlar başa alınmak üzere sıra ile gönderilecek.  Yönetmelikte, Sahil Güvenlik Komutanlığının kara birliklerinin konuşlandığı garnizonlar 1, 2, 3 ve 4. derece olup, bu garnizonlara atanmış personel için garnizon hizmet süresi en az iki yıl olduğu belirtilerek, hizmetin gereği ve benzeri zaruri sebeplerle personelin kara birliklerinde kalış sürelerinin kısaltılması ve uzatılması mümkün olduğu da kaydedildi. 

ETİKETLER

haber